پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
حسین شریعت علوی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]، مهدی زورآبادی [استاد مشاور]
چکیده: امروزه حفر مکانیزه تونل توسط ماشین های تونل زنی تمام مقطع کاربرد وسیعی در سطح جهان یافته است. یکی از مسائل مهم در حفاری های مکانیزه، بررسی های امکان سنجی، تعیین هزینه های پروژه و زمان بندی آن می باشد که به تعیین دقیق و صحیح عملکرد دستگاه و بهره وری آن بستگی دارد. بررسی عملکرد این ماشین ها با توجه به سرمایه اولیه زیاد آن ها، یکی از مسائلی است که از جوانب مختلف مورد توجه قرار می گیرد. عملکرد دستگاه TBM شامل نرخ نفوذ، ضریب بهرهوری و نرخ پیشروی است که همه این موارد زمان پروژه را تعیین میکنند. به منظور پیش بینی عملکرد TBM پارامترهای مختلفی از جمله شرایط زمین شناسی، خواص ماده سنگ، شرایط توده سنگ و پارامتر های طراحی و عملیاتی دستگاه TBM (از قبیل اندازه برنده ها و فاصله داری متوسط آنها، نیروی رانش، گشتاور، RPM (دور بر دقیقه چرخش کله حفار)، توان و مشخصات دیسک) باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از پروژه های در حال اجرا در کشور ایران تونل انتقال آب قمرود می باشد که هدف از اجرای این طرح تأمین آب شرب دراز مدت شهرهای قم، دلیجان، محلات، خمین و گلپایگان می باشد. در این پایان نامه بر اساس شرایط زمین شناسی و با توجه به طول مسیر تونل به انتخاب دستگاه TBM در قطعات 1و2 تونل انتقال آب قمرود پرداخته شده است. با توجه به این که متراژهای زیادی از این 2 قطعه از زمین های نرم و آبرفتی عبور می کند که نگهداری فعال جبهه کار ضروری می باشد بنابراین ماشین های حفاری مکانیزه از نوع Open، Single Shield و Double Shield که در آن ها امکان ایجاد نگهداری فعال جبهه کار وجود نداشته باشد، قابل کاربرد نمی باشند و در بین ماشین های حفاری مکانیزه در زمین های نرم، ماشین تونل سازی از نوع سپر تعادلی با فشار زمین (EPBS) که از کارآیی بالایی در این زمین ها برخوردار می باشد، انتخاب شده است. سپس با استفاده از روش های QTBM ، RMi ، NTH و CSM عملکرد دستگاه TBM برای هر یک از واحدهای زمین-شناسی مهندسی مسیر تونل پیش بینی شده و نرخ پیشروی روزانه و زمان اتمام تونل با استفاده از هر یک از روش ها به دست آورده شده است. در نهایت با مقایسه میزان نرخ پیشروی روزانه به دست آورده شده توسط این روش ها با نتایج واقعی، مشخص شد که پیش‌بینی صورت گرفته توسط مدل های NTH و RMi نزدیک ترین مقادیر را نسبت به مقادیر واقعی داشته است و با توجه به نتایج دو روش NTH و RMi، زمان اتمام تونل حدوداً 4 سال و 6 ماه پیش بینی شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حفاری مکانیزه #پیش بینی عملکرد #تونل انتقال آب قمرود #TBM #سپر تعادلی با فشار زمین #QTBM #RMi #NTH #CSM

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)