پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
محمد رضایی [پدیدآور اصلی]، منصور ضیائی[استاد راهنما]، علی مرادزاده[استاد راهنما]، حمید آقاجانی[استاد مشاور]، محمدرضا رحمانی [استاد مشاور]
چکیده: انرژی زمین گرمایی یکی از انواع منابع انرژی های تجدید پذیر است که به طرق مختلف جهت تولید برق و سیستم های گرمایشی محلی به کار برده شده و در سال های اخیر در کشورهای مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. سنجش از دور فن آوری نوینی است که می توان از آن در اکتشاف میدان های زمین گرمایی به منظور تهیه نقشه کانی ها و ناهنجاری های حرارتی مرتبط با فعالیت های زمین گرمایی، پهنه بندی خطواره های ساختاری که محل عبور سیالات زمین گرمایی هستند و آشکارسازی مناطق دگرسان شده گرمابی، استفاده کرد. در بررسی های سنجش از دور می توان از داده های به دست آمده از ماهواره استر و سنجنده ETM+ ماهواره لندست 7 استفاده کرد. به دلیل برتری های داده های سنجنده ETM+ ماهواره لندست 7 نسبت به داده های ماهواره استر، در این تحقیق منطقه زمین گرمایی محلات که در مرکز ایران و در استان مرکزی قرار دارد با استفاده از داده های سنجش از دور ماهواره لندست 7 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده با نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های مغناطیس هوایی و ژئوشیمیایی مقایسه شده و نتایج حاصل از بررسی های سنجش از دور اعتبار سنجی می شوند. با توجه به مطالعات انجام شده، مشخص شد که منطقه محلات قسمتی از یک سیستم زمین گرمایی فعال و قدیمی است است که مخزن این سیستم در شمال شهرستان محلات واقع شده است. سیالات زمین گرمایی در این ناحیه توسط گسلی با روند شمال غربی- جنوب شرقی به محل چشمه های آبگرم می رسد. با توجه به نتایج مطالعات انجام شده، در اینجا حدود جدیدی برای منطقه زمین گرمایی محلات به منظور مطالعات تکمیلی پیشنهاد می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#محلات #میدان زمین گرمایی #سنجش از دور #ETM+ #مغناطیس هوایی #ژئوشیمی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)