پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
سید علیرضا قاسمی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رضا کاکائی[استاد راهنما]
چکیده: کلیه نیاز‌های بشری از کره‌ی زمین تامین می‌شوند و صنایع معدن‌کاری و کشاورزی دو منبع اصلی تامین این نیاز‌ها هستند. کانسار‌های معدنی عموماً یا به روش زیرزمینی و یا به روش سطحی از زمین با هدف استخراج ماده معدنی و دست‌یابی به سود استخراج می‌شوند. از طرفی معدن‌کاری روباز یکی از مهم‌ترین روش‌های معدن‌کاری سطحی است. برای تولید ماده‌ی معدنی به این روش نیازمند برنامه‌ریزی هستیم. مسئله برنامه‌ریزی تولید معدن روباز تعیین سکانس استخراجی تعریف می‌شود که در آن بلوک‌ها با در نظر گرفتن انواع محدودیت‌‌های فیزیکی و اقتصادی باید از معدن استخراج شوند تا اینکه سود تنزیل یافته کل معدن بیشینه شود. یکی از چالش‌های اصلی در مسئله برنامه‌ریزی تولید، روش حل این مسئله است. با توجه به اینکه این مسئله جزو مسائل بزرگ مقیاس محسوب می‌شود، در نتیجه حل این مسئله با استفاده از روش‌های ریاضی بسیار پیچیده، زمان‌بر و در نتیجه هزینه محاسباتی بالایی دارد. از این‌رو روش‌های فرا ابتکاری جایگزین‌ مناسبی نسبت به روش‌های ریاضی برای حل مسئله برنامه‌ریزی تولید معدن است. در این تحقیق سعی شده است در دو مثال مختلف (دو مثال از یک مدل بلوکی فرضی و یک مدل بلوکی واقعی) که محدوده‌ بهینه نهایی بر روی آن‌ها به روش برنامه‌ریزی پویا بدست آمده است، فاز‌های استخراجی با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی تعیین و ارزش خالص فعلی محاسبه شود. مدل بلوکی واقعی مربوط به معدن مس سونگون است. ارزش خالص فعلی (برای مدل بلوکی فرضی) برای حالت‌های متفاوت (با تغییر فاکتور مقیاس جهش) محاسبه شده است. در ادامه برای سنجش کارایی الگوریتم مورد نظر بر روی مدل بلوکی فرضی از روش ریاضی برنامه‌ریزی پویا استفاده شده است. ارزش خالص فعلی محاسبه شده برای سه مقطع دو بعدی از یک مدل بلوکی سه بعدی واقعی به ترتیب حدودا برابر 36/2، 93/5 و 44/27 میلیون دلار است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معدن روباز #برنامه‌ریزی تولید #بهینه‌سازی #الگوریتم تکامل تفاضلی #برنامه‌ریزی پویا
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)