پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
علی آقایی کردشامی [پدیدآور اصلی]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]
چکیده: در این تحقیق مطالعات توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی (ERT) و رادار نفوذی به زمین (GPR) در تست سایت ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود و در دو زمان مختلف با هدف بررسی تغییرات حاصل از نشت آلودگی در زمین انجام شده است. مراحل مطالعات به صورت کنترل شده و با توجه به تغییرات پیش آمده اجرا شده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی و تخمین چگونگی تغییرات ویژگی های الکتریکی بر اثر فرورفت جریان آب در یک زمین آبرفتی و همچنین تغییرات ناشی از پر یا خالی بودن یک لوله پلی اتیلنی مدفون می باشد. در این راستا داده های مقاومت ویژه الکتریکی و GPR به دست آمده از محدوده های مورد مطالعه در دو زمان که شامل تابستان و برداشت دیگر در فصل پاییز می باشد (تیر 1398 و آبان 1398) برداشت، پردازش و تفسیر شده است. پروفیل های برداشت طراحی شده شامل چهار خط برداشت بر روی یک لوله مدفون و پنج پروفیل بر روی زمین آبرفتی می باشد. نتایج پردازش، مدل سازی و تفسیر داده های برداشت شده به صورت مدل های دوبعدی مقاومت ویژه الکتریکی و مقاطع عرضی GPR است؛ که به ترتیب با استفاده از نرم افزارهای RES2DINV و Prism2 به دست آمده است. از مهم ترین نتایج این مطالعه می توان به عملکرد نسبتا خوب روش مقاومت ویژه الکتریکی در آشکارسازی جزئیات و عدم کارایی مناسب GPR در زمین های آبرفتی با رس زیاد، نامناسب بودن آنتن فرستنده با فرکانس 150 مگاهرتز در روش GPR و همچنین اثر مخرب رطوبت بر عملکرد این روش در نهایت عدم آشکارسازی اهداف به وسیله ی روش GPR، به دلیل کنتراست پایین گذردهی نسبی الکتریکی بین اهداف و زمینه اشاره نمود. با استفاده از داده های مقاومت ویژه الکتریکی جزئیات زمین از جمله لوله پلی اتیلنی، قسمت های دارای خاک سست و متخلخل و تفکیک مناطق مختلف با توجه به رطوبت نسبی موجود در آن ها آشکارسازی شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی (ERT) #رادار نفوذی به زمین GPR #تغییرات فرورفت جریان #RES2DINV #Prism2 #مدل سازی دوبعدی #تست سایت ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)