پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
مسعود شاه‌حسینی [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]
چکیده: برای بهبود کیفیت توان شبکه‌‌های توزیع و رفع عدم تعادل بارها و خطای شبکه، فناوری‌های زیادی ابداع و پیشنهاد شده است، ‌‌که کارآمدترین و موثرترین آن‌ها استفاده از جبران‌کننده‌ی استاتیک سنکرون (STATCOM ) می‌باشد. این ادوات بر اساس اصول کار مبدل منبع ولتاژ (VSC ) طراحی شده‌اند که با تزریق جریان، توان اکتیو و راکتیو شین را کنترل می‌کند و باعث تثبیت ولتاژ شین در محل نصب می‌شود. در کاربردهای صنعتی، مانند کوره‌های قوس الکتریکی، مبدل به دنبال تبادل جریان‌های مثبت و منفی است. از آنجایی که این نوع بارها معمولاً به شبکه‌های نسبتاً قوی متصل می‌شوند، پیکربندی مثلث بهترین انتخاب برای این نوع برنامه‌ها به نظر می‌رسد. اینورتر چند سطحی آبشاری پل H (CHB ) با پیکربندی مثلث دارای ساختار مناسب برای STATCOM با توجه به سادگی کنترل و خروجی با کیفیت بالا می‌باشد. هنگامی که این مبدل با اتصال مثلث به عنوان STATCOM در این پایان نامه استفاده می‌شود، نه تنها می تواند مولفه های توالی مثبت را کنترل کند بلکه می تواند توان راکتیو توالی منفی را نیز کنترل کند. لذا در این پژوهش نشان داده خواهد شد که مبدل با اتصال ستاره در مقایسه با مثلث قابلیت محدودی برای جبران بار نامتعادل دارد. برای کنترل این مبدل نیز، روش‌های کنترل تناسبی و انتگرالی (PI ) وکنترل پیش بین (MPC ) به صورت مقایسه ای ارائه می گردد. در این پایان نامه ابتدا روش کنترل تناسبی و انتگرالی(PI) مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به غیر‌خطی بودن سیستم این روش کنترلی نسبت به روش کنترلی پیش‌بین(MPC) بازه‌ی عملکردی محدودی دارد. نتایج نشان می‌دهد که روش کنترل پیش‌بین در نقطه کارهای متفاوت به خوبی عمل کرده ولی روش کنترلی تناسبی و اتنگرالی(PI) فقط در یک نقطه کار جواب می‌دهد. در اخر نتایج نشان می‌دهد که جبران‌کننده‌ی استاتیک سنکرون با پیکربندی مثلث با روش کنترلی پیش‌بین عملکرد بهتری برای جبران ولتاژ نامتعادل نسبت به پیکربندی ستاره دارد و هم‌چنین قادر به جبران‌سازی بار هارمونیکی نیز می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جبران‌کننده‌ی استاتیک سنکرون #کنترل توان راکتیو #اینورتر چند سطحی آبشاری پل H #پیکربندی مثلث #کنترل پیش‌بین
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)