پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
علی اصغر قلی زاده [پدیدآور اصلی]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]
چکیده: چکیده منبع انرژی تجدیدپذیر نظیر انرژی باد، با توجه به تغییرات لحظه‌ای سرعت باد، دارای نوسانات نسبتا زیادی در توان استخراجی می‌باشد. این نوسانات در توان خروجی ممکن است برای شبکه قدرت که به توربین بادی متصل است، مناسب نباشد. برهمین اساس کاهش نوسانات توان خروجی در این نوع منابع انرژی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پایان نامه، کاهش نوسانات توان خروجی به‌صورت لحظه‌ای و در حالت گذرا در یک ریزشبکه مورد بررسی گرفته و تلاش می شود از نوسانات در توان خروجی توربین بادی کاسته شود. این کاهش نوسانات توان خروجی در دو بخش: سیستم توربین بادی به‌صورت مجزا و هم‌چنین ترکیب سیستم توربین بادی و ابرخازن به تفصیل بررسی می‌شود و در هر قسمت تاثیر پیش‌بینی کوتاه‌مدت سرعت باد بر روی کاهش نوسانات توان خروجی مورد بررسی قرار می‌گیرد. توجه شود این مدل در یک ریزشبکه که از حجم توان کمی برخوردار است بهره برداری خواهد شد تا نوسانات توان بادی در آن قابل توجه باشد. مدل استفاده شده از توربین بادی در این پایان نامه، دارای ظرفیت توان 50 کیلووات و یک ژنراتور القایی با توان نامی 50 کیلوولت آمپر می‌باشد. ظرفیت ابرخازن مورد استفاده در این مطالعه 125/0 فاراد بوده و با استفاده از یک مبدل کنترل کننده dc/dc بصورت باک-بوست کنترل می‌گردد. کلیه شبیه‌سازی‌ها در این پایان نامه در نرم‌افزار MATLAB/Simulixnk انجام گرفته است. با توجه به عنوان پایان نامه، ایده موردنظر این پایان نامه به این شکل می‌باشد که در هر قسمت توان خروجی در وضعیت عادی به‌دست آمده و سپس با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته بر روی مقادیر سرعت باد، نحوه کنترل توربین بادی به‌شکلی بهبود یابد تا از نوسانات توان خروجی کاسته شود. این کاهش نوسانات در ارتباط با کاهش پیک نوسانات و هم‌چنین طول زمانی نوسانات مورد تحلیل می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژه‌های کلیدی: توربین بادی #ریزشبکه #کاهش نوسانات توان خروجی #ذخیره ساز انرژی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)