پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
مهدی جماعتی [پدیدآور اصلی]، حسین مروی[استاد راهنما]، علیرضا احمدی فرد[استاد مشاور]
چکیده: سیستم شنوایی انسان قادر است، آواهای یکسان تولید شده توسط افراد مختلف با جنسیت و سن متفاوت را شناسایی نماید. اما انجام اینکار برای یک ماشین با شرط داشتن دقت بالا کاری دشوار است. تبدیلات بسیار زیادی با خصوصیات متفاوت پیشنهاد گردیده‌اند که در آنها هدف ساده‌تر نمودن محاسبات و ارائه ویژگیهای قدرتمندتر می‌باشد. در بین آنها، تبدیل میلین، و نوع محدود شده آن که آنرا تبدیل مقیاس می‌نامند، می‌تواند یک سیگنال را بر حسب مقیاس بیان نمایند. ویژگی کلیدی تبدیل میلین ثابت ماندن اندازه تبدیل نسبت به تغییرات مقیاس است. در این رساله الگوریتم استخراج ویژگی جدیدی برای مدلسازی و تشخیص آواها با استفاده از تلفیق تبدیل مقیاس و روشهای معروف استخراج ویژگی معرفی شده است. نتایج تجربی نشان می‌دهد که ویژگیهای جدید دارای دقت و کارایی بالاتری در مقایسه با ویژگیهای استخراج شده از تبدیل میلین و دیگر روشها برای شناسایی آواها است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تبدیل مقیاس #استخراج ویژگی #پوش طیفی #آواها

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)