پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق و رباتیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
سهیلا سادات حسینی [پدیدآور اصلی]، امیدرضا معروضی[استاد راهنما]
چکیده: امروزه شبکه های نوری به طور گسترده در انتقال سیگنال های تلفنی، اینترنتی، تلویزیونی مورد استفاده قرار می گیرد. این گستردگی شبکه های نوری موجب شده است تا حجم زیادی از اطلاعات در این شبکه ها در جریان باشد که عدم مدیریت صحیح آن ها موجب ایجاد اختلال در انتقال بسته ها می گردد. بدین منظور، مسیریابی و تخصیص طول موج در شبکه های نوری به یکی از چالش های مهم در چند سال اخیر تبدیل شده است. مسیریابی بهینه در شبکه های نوری موجب بهبود بازدهی، برون دهی و عدم ایجاد گلوگاه می شود. در این تحقیق، یک الگوریتم نوین مسیریابی و تخصیص طول موج مبتنی بر الگوریتم ژنتیک چند هدفه پیشنهاد شده است. سه تابع هدف تاخیر، طول موج و نرخ از دست رفتن بسته ها برای ارزیابی کروموزوم ها در نظر گرفته شده است. این توابع هدف کیفیت سرویس دهی، تاخیر و طول موج مناسب و انتخاب مسیری با کمترین طول موج برای ارسال را مورد بررسی قرار می دهند. مرتب سازی پاسخ ها به کمک روش pareto انجام شده است که لیستی از پاسخ های بهینه را گزارش می کند. پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی در نرم افزار متلب انجام شده و سناریو های مختلف به منظور ارزیابی دقت الگوریتم مسیریابی پیشنهادی در نظر گرفته شده است. نتایج آزمایشگاهی ثابت کرده است که ارزیابی چند هدفه پاسخ ها موجب می شود تا پاسخ های یافت شده به پاسخ های بهینه نزدیک تر باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شبکه تمام نوری , مسیریابی, تخصیص طول موج, الگوریتم ژنتیک
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)