پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
مهسا اسماعیل پور قوچانی [پدیدآور اصلی]، امیدرضا معروضی[استاد راهنما]، علیرضا احمدی فرد[استاد مشاور]
چکیده: تخمین حرکت تطبیق بلوک در فشرده‎سازی تصاویر ویدئویی نقشی کلیدی دارد. تخمین حرکت هسته مرکزی در رمزگذاری ویدئو است، که حشویات زمانی میان فریم‎های ویدئویی مجاور را حذف کرده و راندمان رمزگذاری بالاتری را نتیجه می‎دهد. در این پایان‎نامه دو الگوریتم تطبیق بلوک با هدف کاهش زمان جستجوی بلوک منطبق و بهبود کیفیت ویدئوی بازسازی شده پیشنهاد شده است. در الگوریتم اول از الگوی صلیبی وفقی با طول بازوهای نامساوی و موقعیت دو بردار حرکت همسایه بالا و چپ در مرحله جستجوی اولیه استفاده می‎شود. در الگوریتم دوم، در مرحله جستجوی اولیه سه الگوی مختلف پیشنهاد شده است؛ اول، الگوی مربعی بزرگ که اندازه گام‎های افقی و عمودی آن بر اساس بردار حرکت همسایه چپ تعیین می‎شود. دوم، الگوی بررسی چهار نقطه از الگوی مربعی بزرگ که در محدوده بردار حرکت همسایه چپ قرار دارند و سپس الگوی جستجو بر اساس مقادیر خطای بدست آمده از این نقاط تکمیل می‎شود. سوم، الگوی بررسی تنها چهار نقطه از الگوی مربعی بزرگ که در محدوده بردار حرکت همسایه چپ قرار دارند. برای هر دو الگوریتم در مرحله جستجوی محلی از الگوی مربعی 3×3 استفاده می‎شود. نتایج حاصل از بررسی الگوریتم‎های پیشنهاد شده برای 9 رشته تست ویدئو و مقایسه آن با الگوریتم‎های تطبیق بلوک استاندارد، نشان دهنده کاهش زمان جستجوی بلوک منطبق و افزایش سرعت پردازش بین 2~12 برابر نسبت به الگوریتم جستجوی کامل و بهبود PSNR به ویژه برای رشته‎های ویدئویی با جابجایی زیاد می‎باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تخمین حرکت #رمزگذاری ویدئو #تطبیق بلوک #الگوی صلیبی وفقی #الگوی مربعی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)