پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
حسن زارع‌پور [پدیدآور اصلی]، احمد نظری[استاد راهنما]، سید حمید اسماعیلی فرج[استاد مشاور]
چکیده: این پایان‌نامه به تحلیل ترمودینامیکی سوزاننده، رفتار حرارتی آن و کاهش دما در دیواره کوره سوزاننده می‌پردازد. هدف اصلی این پژوهش، استفاده از گرمای استخراج شده از زباله‌سوز، به‌منظور کاهش آلودگی محیط‌زیست است. برای این منظور با استفاده از مبدل‌های حرارتی، دمای دیواره سوزاننده به‌واسطه حرارت بالا کاهش داده شده است. همچنین، بازده انرژی و اکسرژی سامانه زباله‌سوز همراه با استفاده از پسماند پالایشگاه گاز فجر به‌عنوان سوخت زباله‌سوز بررسی شده است. سامانه با استفاده از نرم‌افزار Aspen Hysys شبیه‌سازی‌شده است، گرمای تلف شده از تأسیسات و تجهیزات مختلف را بازیابی کرده و ازاین‌رو در حالت واقعی می‌توان انرژی بازیافت شده را به طور مؤثری به واحدهای مصرف‌کننده منتقل کرد. شبیه‌سازی سوزاننده پالایشگاه فجر بوشهر برای کاهش و کنترل دما و بازیافت انرژی دو طرح پیشنهاد می‌شود. طرح اول استفاده از یک مبدل حرارتی و طرح دوم استفاده از سه مبدل حرارتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مبدل‌ حرارتی می‌تواند به کاهش ، کنترل دما و بازیافت انرژی کمک کند که در این پایان‌نامه از مبدل‌های پوسته - لوله استفاده شد. در طرح اول سه مبدل حرارتی مورداستفاده قرار گرفته است و کل اکسرژی تخریب شده در فرایند معادل با 30637 کیلووات است. همچنین در طرح دوم، یک مبدل حرارتی مورداستفاده قرار گرفته کل اکسرژی تخریب شده در فرایند معادل با 30922 کیلووات است. در هر دو طرح بیشترین تخریب اکسرژی در کوره رخ‌داده است که معادل 22/75 درصد است. بازده انرژی برای هر دو طرح 02/85 درصد است و بازده اکسرژی مبدل‌های حرارتی برای طرح اول 9/72 درصد و برای طرح دوم 3/62 درصد می‌باشد. همچنین طبق فلوشیت شبیه‌سازی مقدار انتشار CO2 بر اساس تناژ بخار تولید شده 〖kg〗_(〖CO〗_2 )/〖kg〗_steam 89/2 ارزیابی شده است . درتحلیل اقتصادی پس از انجام محاسبات مشخص شد که مقدار پارامتر levelized energy cost برای بخار تولید شده از مبدل حرارتی برابر با $/kWh 72/0 است و در آخر، اهمیت تحقیقات زباله‌سوززمینه سوزاندن گازهای زائد پالایشگاه به‌منظور کاهش آلودگی و ایجاد فرآیند سازگار با محیط زیست و پایدار باید مورد توجه قرار ‌گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سوزاننده پالایشگاه #دفع گازهای زائد #راندمان حرارتی سوزاننده #شبیه‌سازی سوزاننده #آنالیز زیست‌محیطی زباله‌سوز
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)