پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
پیمان عسجدی [پدیدآور اصلی]، سید مهدی حسینی فراش[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه، رفتار کمانشی و ارتعاشی ستون‌ها و تیرهای کامپوزیتی با ساختار ساندویچی دارای رویه الیاف شیشه/اپوکسی و هسته فومی بررسی می‌شود. همچنین تأثیر افزودن نانو ذرات رس درون ماده زمینه کامپوزیت بر بار بحرانی کمانش و فرکانس‌های طبیعی ارتعاشات مطالعه می‌شود. تغییر هسته پارامتر دیگر مورد توجه در این پژوهش بوده است. تیرهای ساندویچی دارای سطح مقطع مستطیلی بوده و تحت بار فشاری محوری قرار گرفته‌اند. جنس رویه کامپوزیتی، سه لایه الیاف شیشه/ اپوکسی در نظر گرفته شده است. هدف از انجام این آزمایش بررسی بیشینه بار بحرانی کمانش نمونه‌های ساندویچی، بیشترین جذب انرژی در بین نمونه‌های ساندویچی و بررسی فرکانس‌های طبیعی نمونه‌ها می‌باشد. مقدار نانو رس در رویه‌ی کامپوزیتی نمونه‌های شامل هسته زیگزاگی 0، 3، 5 و7 درصدی وزنی درنظر گرفته شده‌اند. فرآیند اختلاط نانو ذرات رس در ماده زمینه توسط پراب آلتراسونیک انجام شده است. نمونه‌های ساندویچی و نمونه‌های تست کشش کامپوزیت به روش لایه گذاری دستی ساخته شده‌اند. ابعاد نمونه‌های کامپوزیتی ساندویچی طبق استاندارد ASTM-C393 و ابعاد نمونه‌های تست کشش کامپوزیت شیشه/اپوکسی طبق استاندارد ASTM-D3039 می‌باشند. نتایج حاصل از آزمایش بار فشاری محوری در شرایط دو سر گیردار نشان دهنده آن است که افزودن نانو رس باعث بهبود جذب انرژی و همچنین بهبود بار بحرانی کمانش شده است. نتایج نشان می‌دهد با افزودن 3 درصد وزنی نانو رس بار بحرانی کمانش ستون ساندویچی کامپوزیتی به میزان 25 درصد افزایش داشته است. همچنین بار بحرانی کمانش نمونه 7 درصد وزنی نانورس 27 درصد افزایش داشته است. تصاویر مربوط به آزمایش SEM نشان می‌دهند که در نمونه 3 درصد وزنی نانو ذرات با توجه به حجم کمتر به خوبی در ماده زمینه پخش شده‌اند و در نتیجه انباشته شدن نانو ذرات به ندرت اتفاق افتاده است. در میان درصدهای مختلف نانو ذرات در تیر ساندویچی با هسته زیگزاگی نمونه 3 درصد وزنی نانو رس 6 درصد کاهش، نمونه 5 درصد وزنی 1 درصد کاهش و نمونه 7 درصد 4.5 درصد افزایش داشته است. به جهت راستی آزمایی نتایج آزمایشگاهی نمونه تیر ساندویچی کامپوزیتی با هسته ساده و رویه اپوکسی الیاف شیشه در نرم افزار المان محدود آباکوس شبیه سازی شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ساندویچ پانل #کمانش #ارتعاشات #نانو ذره
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)