پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
سید ولی اله موسوی [پدیدآور اصلی]، محمود فرزانه گرد[استاد راهنما]، محمدحسین احمدی[استاد راهنما]
چکیده: با توجه به رشد جمعیت، نیاز روزافزون مصرف انرژی الکتریکی در صنعت و مصارف خانگی و همچنین معایب سوخت‌های فسیلی در تولید برق مانند آلودگی، انتشار گازهای مضر برای محیط‌زیست و پایان‌پذیر بودن آن‌ها موجب شده، بشر رو به انرژی‌های تجدید پذیر بیاورد. چرخه رنکین آلی، تکنولوژی مناسب برای تبدیل منابع حرارتی باکیفیت پایین، به الکتریسیته است. در این تحقیق سیکل رنکین آلی با محرک کلکتور لوله خلأ خورشیدی، شبیه‌سازی و از منظر انرژی، اگزرژی و اگزرژواکونومیک موردبررسی قرارگرفته است؛ سپس موارد مختلف ازجمله دما و فشار ورودی به توربین، اختلاف دمای پینچ اواپراتور سیکل آلی و شار خورشیدی ارزیابی شد. نتایج حاصله نشان می دهد که بازده انرژی و اگزرژی کل سیستم برای تابستان 4/84% و 9/33% به دست آمده است که برای زمستان مقادیر آن ها برابر 6/79% و 12/16% می باشد. کلکتور خورشیدی، بویلرکمکی و مخزن ذخیره به دلیل بالا بودن نرخ هزینه ابتدایی و تخریب اگزرژی، مهم‌ترین اجزاء از منظر اگزرژواکونومیک می باشند. نتایج تحلیلی حاکی از آن است که افزایش دمای اواپراتور، تأثیر مثبت بر عملکرد سیکل داشته و افزایش دمای پینچ، تأثیر منفی بر عملکرد سیستم دارد. در بحث اقتصادی، افزایش دمای اواپراتور و دمای پینچ، منجر به کاهش نرخ هزینه ی کلی می شود. همچنین تغییر شار خورشیدی، موجب بهبود عملکرد سیستم از دیدگاه اگزرژواکونومیک شده و افزایش بازده انرژی و اگزرژی را در پی دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اگزرژواکونومیک #سیکل رنکین آلی #کلکتور خورشیدی #ذخیره سازی حرارتی #تحلیل پارامتری #منابع انرژی تجدید پذیر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)