پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
ناصر بیاری [پدیدآور اصلی]، حبیب احمدی[استاد راهنما]، علیرضا احمدی فرد[استاد راهنما]
چکیده: یکی از مهمترین مولفه‌های پایش سلامتی، اندازه‌گیری فشارخون است. فشارخون از طریق فشارسنج‌های عقربه‌ای، کاف‌بند ، اندازه‌گیری شریانی و اخیرا فشارسنج‌های اسیلاتوری سنجیده می‌شود. طبیعت غیرپیوسته، ناتوانی در کاربردهای پایش همراه، عدم صحت نسبت به حرکت و نیاز به تنظیم و کالیبراسیون پیش از اندازه‌گیری، همگی از جمله مشکلات این ابزارها هستند. در تحقیقات جدید با تحلیل سیگنالهای فتوپلتیسموگراف (PPG) و الکتروکاردیوگرام (ECG) و با در نظر گرفتن شرایط افراد، پارامتر جدیدی به نام زمان گذر پالس(PTT) معرفی شده که پارامتر بالقوه برای تخمین فشارخون بدون‌کاف ‌ است. مشکل رایج در ثبت سیگنال‌های بیولوژیکی، نویز و تداخل امواج الکتریکی است که باعث ایجاد خطا در ثبت سیگنال یا تحلیل آن می‌شود. بنابراین لازم است که اثر نویز در این سیگنال‌ها حذف شود. دراین پژوهش برای حذف نویز سیگنال‌های حیاتی از فیلتر بانک استفاده شده است. با استفاده از فیلتر بانک و با تجزیه در سه سطح مقدار SNR سیگنال‌های حیاتی افزایش داشته و اندازه‌گیری فشارخون با استفاده از این سیگنال‌ها از دقت بالاتری برخوردار می‌شود. این روش برروی سیگنال‌های ECG و PPG همراه با نویز اعمال گردیده و نتایج قابل قبولی در اندازه‌گیری فشارخون حاصل شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فشارخون #‌سیگنال حیاتی #زمان انتقال پالس #فیلتر بانک
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)