پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
ادریس امام دادی کاریزی [پدیدآور اصلی]، محمد محسن شاه مردان[استاد راهنما]، محسن نظری[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه، با اختلاط دو سیال مخلوط نشدنی در بستر یک میکروکانال و اعمال اثرات حرارتی به بررسی دینامیک تشکیل قطره و انقطاع سیال در شرایط مختلف جریان به‌صورت عددی پرداخته شده است. این تحلیل عددی با روش حجم محدود صورت گرفته که در آن یک سیال (که در مقایسه با سیال دوم لزجت بالاتری دارد)، در میکروکانالی با هندسه مشخص، به درون یک سیال دوم تزریق می‌شود. بسته به مشخصات سیالات و نرخ‌های جریان، فرایند امولاسیون رخ می‌دهد و قطراتی با ابعاد متفاوت تشکیل می‌شود. نتایج به‌دست‌آمده با نتایج تجربی منتشرشده مقایسه گردیده است. در این فیزیک، لزجت نقش بسیار مهمی در فرایند امولاسیون ایفا می‌کند؛ به‌گونه‌ای که هرچه لزجت سیال تزریقی بالاتر باشد قطرات بزرگ‌تری تشکیل می‌دهد. در ادامه اثر انتقال حرارت بر ابعاد قطرات نیز بررسی و نتایج آن گزارش شد. نتایج این مطالعه در انتخاب سیالاتی با لزجت‌های متفاوت و جهت تشکیل قطراتی با ابعاد مشخص در شرایط حرارتی مختلف، مفید خواهد بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#قطره #میکروکانال #نرخ جریان #امولاسیون #لزجت #انتقال حرارت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)