پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
ایمان عباسی [پدیدآور اصلی]، مهدی گردویی[استاد راهنما]
چکیده: استفاده از تولید محصولات پیچیده صنعتی با هدف افزایش نسبت استحکام به وزن و کاهش مصرف سوخت وسایل نقلیه در سالهای اخیر مورد توجه صنعتگران قرار گرفته است. در این راستا از فرآیندهای نوین شکل‌دهی فلزات از جمله روش های شکل‌دهی با انرژی بالا مانند شکل‌دهی انفجاری، الکتروهیدرولیکی و الکترومغناطیسی استفاده می شود. مهم ترین ویژگی این فرآیندها آزاد کردن انرژی زیاد در بازه زمانی خیلی کوتاه و ایجاد فشار تماسی بسیار بالا می باشد. تحقیقات متعدد تئوری و تجربی در سال های اخیر نشان می‌دهد در این فرآیندها شکل پذیری تحت تاثیر تنش نرمال ایجاد شده در راستای ضخامت به شدت افزایش می یابد. در این پژوهش به منظور دستیابی به یک حل تحلیلی دقیق برای بررسی اثر تنش در راستای ضخامت بر ناپایداری پلاستیک ایجاد شده در ورق-های فلزی از معیار گلویی پخشی سوئیفت استفاده شد. فرضیات حل تحلیلی برای جنس ورق شامل رفتار صلب پلاستیک، معادله ی سخت شوندگی توانی با ناهمسانگردی نرمال بوده و از ناهمسانگردی صفحه ای ورق صرف نظر شده است. با نوشتن قانون جریان پلاستیک برای معیار تسلیم هیل درجه دو و غیر درجه دو در حالت عمومی (با ملاحظه ی تنش نرمال)، نخست ثوابت معیار تسلیم بر حسب ضریب ناهمسانگردی ورق محاسبه و سپس مقادیر تنش و کرنش بحرانی در آستانه گلویی پخشی استخراج شد. به منظور بررسی اثر تنش در راستای ضخامت بر روی منحنی حد شکل‌دهی ورقAA6011 با استفاده از داده های تجربی مقاله مرجع، نخست توان مناسب معیار تسلیم تعیین و سپس منحنی حد شکل‌دهی در نسبت تنش های نرمال مختلف به دست آمد. نتایج این بخش نشان داد که با افزایش فشار نرمال میزان شکل پذیری ورق بهبود می یابد. در قسمت حل عددی تخمین پارگی در فرآیند انبساط دهی لوله فولادی زنگ نزن 304 به کمک بالشتک کشسان و با استفاده از معیار شکست نرم منحنی حد شکل‌دهی انجام شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گلویی پخشی سوئیفت #تنش در راستای ضخامت #معیار هیل غیر درجه دو #قابلیت شکل‌دهی #ورق های فلزی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)