پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
مسعود درفشان [پدیدآور اصلی]، شهرام هاشمی مرغزار[استاد راهنما]، محمود فرزانه گرد[استاد راهنما]، محمدجواد مغربی[استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق جریان دو فاز گاز-جامد در غبار گیرهای سیکلونی ، بصورت عددی و آزمایشگاهی شبیه سازی شده است. تحلیل عددی در دو مختصات اویلری و لاگرانژی انجام گردیده و توربلانس جریان گاز با استفاده از مدل تنش رینولدز محاسبه شده است. همچنین اثر توربلانس بر پخش ذرات نیز بکمک مدل پیمایش تصادفی لحاظ شده است. بمنظور دستیابی به راهکاری جهت بهبود کارایی سیکلون، اثر عواملی همچون قطر ذره، چگالی ذره و همچنین سرعت گاز بر بازده و افت فشار سیکلون بررسی شده است. بعنوان نتیجه این تحقیقات دو راهکار جهت بهبود کارایی سیکلون ارائه گردیده است. در این راستا برای اولین بار تاثیر استفاده از نازل و همچنین صفحه پایدار کننده گردابه مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که با طراحی صحیح نازل، می توان به میزان قابل توجهی کارایی سیکلون را افزایش داد. استفاده از صفحه پایدار کننده گردابه نیز بوسیله کاهش شدت توربلانس در ناحیه مخروطی سیکلون، تاثیر قابل ملاحظه ای در بهبود جمع آوری ذرات کوچکتر از 5 میکرون داشته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جداکننده سیکلونی #جریان گاز-ذره #بازده جمع آوری #افت فشار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)