پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
محمد جاجرمی [پدیدآور اصلی]، محمد شامخی امیری[استاد راهنما]، محسن کرامتی[استاد راهنما]
چکیده: چکیده با افزایش روزافزون جمعیت در شهر ها، ارتعاشات سطحی ایجاد شده حاصل از فعالیت های انسانی افزایش پیدا کرده که از جمله این فعالیت ها می توان به ترافیک سنگین، خطوط ریلی، انفجار، ساخت و ساز ، ماشین آلات صنعتی و ... اشاره کرد. این ارتعاشات تا مسافت قابل توجهی منتشر می-شود که موجب اختلال در عملکرد دستگاه های حساس به ارتعاش، حتی تخریب تدریجی سازه ها می شود. در مکان های مسکونی نیز موجب سلب آسایش ساکنین محل می شود. به موجب تراکم جمعیت این فاصله از منبع ارتعاش تا مناطق مدنظر بسیار اندک بوده و تاثیر قابل توجهی خواهد داشت . به منظور جلوگیری از انتشار این ارتعاشات می توان روش های مختلف عایق سازی لرزه ای را انجام داد. از طرفی افزایش جمعیت موجب افزایش تولید زباله می-شود که این مسئله خود یک مشکل بزرگ زیست محیطی است. حجم زیاد زباله تولیدی بخصوص در مناطقی که مرکز دفن زباله مناسب وجود ندارد ویا فاصله کم این مراکز از مناطق مسکونی موجب به خطر افتادن سلامت مردم آن منطقه می شود یکی از راهکارهای این مسئله بازیافت زباله های خشک است. بخشی از این زباله های خشک را لاستیک ها فرسوده دربرمی گیرد که بسیار حجیم است. در این تحقیق با عایق سازی فعال در بستر پی ماشین آلات با استفاده از مخلوط خرده لاستیک های فرسوده و ماسه با نسبت های مختلف به صورت آزمایشگاهی بررسی کرد. در جعبه آزمایش فیزیکی آزمایشگاه ژئوتکنیک پی ماشین را غوطه ور در مخلوط خرده لاستیک و ماسه به ضخامت 5 سانتی متر قرار گرفته شد تا این مخلوط مانعی برای انتشار امواج باشد. با استفاده از مخلوط عایق ساز خرده لاستیک و ماسه به نسبت های وزنی 10 ، 20 و 30 درصد ، شتاب امواج را نسبت به نمونه بدون عایق ساز را به ترتیب تا 47 ، 62 و 72 درصد کاهش داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلیدواژه : ارتعاشات سطحی خاک #عایق سازی بستر #مخلوط خرده لاستیک و ماسه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)