پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
محمود اعوری دوغائی [پدیدآور اصلی]، رامین امینی[استاد راهنما]
چکیده: یکی از مشکلات عمده در صنعت آب، نفت و گاز، تولید ذرات جامد شن و ماسه به همراه فرآیند استخراج می باشد. میزان ذرات جامد تولید شده در فرایند استخراج می تواند باعث مشکلات عمده ای از جمله فرسایش، انسداد لوله، مشکلات زیست محیطی شود. فرآیند ناشی از فرسایش یک روند مکانیکی می باشد که طی آن مواد سطح لوله در اثر برخورد ذرات جامد دچار فرسایش می شوند. پارامترهای مختلفی بر پدیده فرسایش تاثیر گذار هستند که به طور خلاصه می توان به اندازه ذرات، سرعت ذرات، شکل ذرات جامد، آشفتگی جریان و سایر موارد اشاره کرد. در پژوهش حال حاضر یک روش جامع جهت پیش بینی فرسایش ناشی از ذرات جامد مبتنی بر دینامیک سیالات محاسباتی در یک هندسه زانویی تیز 90 درجه انجام شده است. در ابتدا جهت اعتبار سنجی کار عددی حاضر، شبیه سازی فرسایش برای یک شبکه پایدار انجام شده است، و در نهایت یک مدل آشفتگی مناسب جهت شبیه سازی فرسایش معرفی می شود. در ادامه یک مطالعه جامع در ارتباط با شبکه مورد استفاده در هندسه جهت پیش بینی فرسایش ناشی از ذرات جامد ریز ماسه انجام شده است . در این فرایند مشخص می شود فرسایش ناشی از ذرات جامد ریز می تواند تحت تاثیر آرایش شبکه باشد. در نهایت این پژوهش یک استراتژی شبکه بندی را پیشنهاد می کند که قابلیت بهینه کردن مدلسازی فرسایش ناشی از ذرات جامد ریز با توجه به کدهای عددی رایج را دارد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مدل های آشفتگی مختلف می توانند نتایج متفاوتی را برای فرسایش ناشی از ذرات جامد ریز و جریان های چند فازی پیش بینی کنند. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده می توان اینگونه بیان کرد، با توجه به محدودیت کدهای عددی، در شرایطی که تغییرات میدان جریان مستقل از شبکه شده است، نتایج شبیه سازی فرسایش ناشی از ذرات جامد می تواند به تحت تاثیر اصلاح شبکه در بخش های مختلف هندسه زانویی باشد. در حالت کلی می توان گفت که به دلیل محدودیت کدهای عددی رایج، شبیه سازی فرسایش ناشی از ذرات جامد ریز کوچکتر از 50 میکرومتر با محدودیت شبیه سازی عددی مواجه است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دینامیک سیالات محاسباتی #جریان دو فازی سیال و ذره #نسبت فرسایش
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)