پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
امیر اقدسی [پدیدآور اصلی]، وحید رضا کلات جاری[استاد راهنما]، محمد حسین طالب پور[استاد مشاور]
چکیده: در این پژوهش بهینه‌سازی کابل‌های پیش‌تنیده در سازه های فولادی مورد ارزیابی قرار گرفت. نوع بهینه یابی به‌صورت مکان یابی موقعیت کابل‌ها در طبقات مدنظر می باشد. بهینه سازی سازه ها با در نظر گرفتن شرایط و محدودیت های موجود یا همان توابع قید همواره یکی از اهداف مهندسان و طراحان بوده است. تاکنون تحقیقات زیادی بر روی بهینه سازی انجام شده و روش های مختلفی برای حل پیشنهاد شده است. به‌طور کلی روش های بهینه سازی را می توان به سه دسته روش های ریاضی، معیار بهینگی و فرا اکتشافی تقسیم‌بندی نمود. در این تحقیق از الگوریتم ژنتیک که از جمله روش های فرا اکتشافی به شمار می رود، استفاده شده است. لازمه استفاده از روش الگوریتم ژنتیک داشتن توابع هدف و قیدهای مناسب نسبت به متغیرهای طراحی است. در این تحقیق وزن سازه به‌عنوان تابع هدف و محدودیت های تنش و تغییر شکل به طور همزمان به عنوان قیدهای مسئله بهینه سازی در نظر گرفته شده است. محل بهینه، قطر و مقدار نیروی پیش تنیدگی کابل‌ها به عنوان متغیرهای مسئله در نظر گرفته شده است. برای تحلیل سازه ها از نرم افزار OpenSees و روش استاتیکی غیرخطی استفاده شده است. برای پیاده‌سازی این موضوع، سازه های سه، هشت و دوازده طبقه با نسبت دهانه های مختلف در دو حالت مهاربندی ضربدری روی هم و همچنین مهاربندی ضربدری در دهانه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و مشاهده می شود که در60 درصد مدل ها دو دهانه میانی و تنها در 40 درصد دو دهانه کناری بعنوان دهانه بهینه مهاربند گذاری شده اند، همچنین مشاهده می شود که ضریب رفتار برای سازه های 3 طبقه با یک دهانه مهاربند گذاری در بازه 4/61 تا 5/88 ، در سازه های 8 طبقه و 12 طبقه با دو دهانه مهاربند گذاری به ترتیب در بازه 3/51 تا 9/4 و 04/4 تا 34/5 متغییر بوده است، همچنین می توان گفت که نیروی پیش تنیدگی برای سازه های 3 طبقه در بازه 0/12تا0/18 ، برای سازه های 8 طبقه در بازه 1/0 تا 28/0 و در سازه های 12 طبقه در بازه 1/0 تا 32/0 تنش نهایی کابل متغییر بوده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#الگوریتم ژنتیک #سازه های فولادی #روش استاتیکی غیرخطی #بهینه سازی نیروی پیش تنیدگی کابل
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)