پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
محمدرضا نائیج [پدیدآور اصلی]، رامین امینی[استاد راهنما]، امیر عباس عابدینی[استاد راهنما]، مهدی عجمی[استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق مدل عددی که قادر به مدل‏سازی مسئله روگذری امواج آب با هر شرایط اولیه دلخواه باشد، با بهره گیری از روش هیدرودینامیک ذرات هموارشده (SPH) تهیه شده است. روش هیدرودینامیک ذرات هموارشده، روش لاگرانژی و بدون شبکه ی مبتنی بر ذرات بوده که قادر به مدل‏سازی عددی جریان امواج دارای تغییر شکل های زیاد با دقت بالا است. برای تخمین و مدل‌سازی میزان روگذری موج بر روی دیوارهای ساحلی، دایک ها و دیگر سازه‌های حفاظت ساحلی تاکنون از روش‌های مختلفی استفاده شده است. در این تحقیق برای رفع نقایص و افزایش دقت این مدل‌سازی‌ها، این پدیده با استفاده از روش SPHمدل‌سازی شده است. برای شبیه‌سازی جریان‌های با سطح آزاد در معادلات ناویر – استوکس به فرم لاگرانژی، ذرات سیال با استفاده از روش عددی در گام‌های زمانی متعدد دنبال می‌شوند. در این تحقیق ابتدا مسئله بالاروی موج منفرد با استفاده از مدل عددی، با یک مدل آزمایشگاهی صحت‌سنجی شد و تطابق خوبی بین مدل آزمایشگاهی و مدل حاضر حاصل گردید. سپس، مسئله روگذری موج منفرد مدل‏سازی و نتایج آن با داده های آزمایشگاهی مقایسه شده است. باید به این نکته اشاره کرد که ذرات تا 0.006 متر کوچک شدند و در برخی مدل ها بیش از 30000 ذره وجود دارد که باعث شده نتایج دقیق‌تر شوند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مدل SPH حاضر، مدلی مناسب برای شبیه‌سازی مسائل پیچیده ی مکانیک سیالات با شرایط مرزی سطح آزاد می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش بدون شبکه‌بندی #SPH #روگذری امواج #بالاروی #ناویر- استوکس

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)