پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مصطفی رضاپور منفرد [پدیدآور اصلی]، رحیم باقری[استاد راهنما]
چکیده: دشت جاجرم با وسعتی حدود 400 کیلومتر مربع در محدوده جغرافیایی´10 ° 56 تا ´36 ° 56 طول شرقی، ´ 3 ° 37 تا ´50 ° 36 عرض شمالی در شهرستان گرمه وجاجرم واقع شده است. استخراج آب از سفره آب زیرزمینی در این منطقه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. تعداد چاه های بهره برداری 109 حلقه چاه می-باشد که مصرف کشاورزی و شرب دارد. در حوالی شهر جاجرم تراکم چاه های بهره برداری بیشتر می باشد در حالی که در قسمت های جنوبی و جنوب شرقی از میزان چاه های بهره برداری کاسته می شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی خصوصیات هیدروژئولوژیکی و هیدروشیمیایی این آبخوان است. به منظور بررسی خصوصیات هیدروژئولوژیکی، از اطلاعات سطح آب 16 حلقه پیزومتر موجود در دشت استفاده شده است، که نشان می دهد آبخوان از شمال و ارتفاعات غربی در حال تغذیه می باشد و همچنین جهت عمومی آب زیرزمینی همانند شیب سطح زمین به سمت جنوب و جنوب شرقی می باشد. به منظور بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی هیدروگراف واحد از سال 1376 تا 1394 ترسیم شد. طی این دوره 17 ساله سطح آب زیرزمینی 7 متر افت را نشان می دهد. به طوری که بیشترین افت در مرکز دشت و کمترین مقدار افت در قسمت جنوبی به دلیل برداشت کمتر و ناحیه شمالی به دلیل وجود تغذیه از ارتفاعات، رخ داده است. بررسی هیدروژئوشیمیایی بر اساس آنالیز شیمیایی آب 27 نمونه از چشمه، چاه، و رود کال شور صورت گرفته نشان می دهد کیفیت آب زیرزمینی تحت تأثیر تغذیه سازندهای احاطه کننده و نفوذ آب-شور است. به طوری که در ناحیه تغذیه کمترین مقدار هدایت الکتریکی و غلظت یون های اصلی را در نمونه ها قابل مشاهده می باشد، و در جهت جریان از سمت ناحیه تغذیه کننده به سمت مرکز مقدار هدایت الکتریکی و غلظت یون ها افزایش پیدا می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دشت جاجرم #هیدروژئوشیمی #هیدروژئولوژی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)