پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
زینب آقائی [پدیدآور اصلی]، غلامحسین کرمی[استاد راهنما]، رمضان رمضانی اومالی[استاد مشاور]
چکیده: منطقه پالنگان شامل بخشی از کوه های شاهو بوده که در 55 کیلومتری شمال غربی شهر کامیاران (کردستان) واقع شده است. این کوه ها در نوار مشخصی از سنگ های ژوراسیک- کرتاسه و اولیگومیوسن قرار گرفته اند که از نظر تقسیم بندی زمین شناسی در بخش زاگرس مرتفع قرار می گیرد. جهت بررسی خصوصیات هیدروژئولوژیکی و هیدروژئوشیمیایی چشمه های کارستی پالنگان، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب چشمه ها شامل هدایت الکتریکی، اسیدیته، آبدهی، درجه حرارت، مقدار دی اکسید کربن محلول، کاتیون ها و آنیون های اصلی در طی یک سال اندازه-گیری گردید. علاوه بر این، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی رودخانه تنگیور همزمان با چشمه ها اندازه گیری گردید. در مطالعات صورت گرفته بر روی شیمی آب چشمه ها مشخص گردید که ضریب تغییرات پارامترهای مورد مطالعه زیاد بوده است که بیانگر غالب بودن جریان مجرایی در کارست های منطقه می باشد، تغییرات دبی به عنوان یک پارامتر مهم بسیار زیاد بوده و ضریب تغییرات آن 82% می باشد، شاخه نزولی هیدروگراف دارای دو شیب و می باشد که به ترتیب برابر با و می باشند. همانطور که ملاحظه می شود مقدار بسیار بزرگ است که بیانگر تخلیه سریع می باشد و دلیل آن وجود مجاری بزرگ در سفره کارستی منطقه است. ضریب تغییرات دمای آب و هدایت الکتریکی در چشمه های مورد مطالعه نیز همانند با ضریب تغییرات بده بالا می باشد که همگی بیانگر مجرائی بودن سیستم کارستی می باشند. مساحت حوضه آبگیر چشمه های کارستی پالنگان حدود 219 کیلومتر مربع برآورد شده است. از ویژگی های این حوضه وجود دره های کارستی، فروچاله های فراوان در ارتفاعات و دشت های کارستی می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کارست #هیدروژئولوژی #هیدروژئوشیمی #پالنگان #رودخانه تنگیور #سیستم مجرایی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)