پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
ملیکا علیزاده [پدیدآور اصلی]، علی کیوانلو[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش ترکیبات 6،4،2-تری آریل پیریدین با استفاده از واکنش چندجزئی از مواد اولیه‌ شامل مشتقات استوفنون، آلدهید های آروماتیک و آمونیوم استات در حضور آمینواسیدها به عنوان یک کاتالیزگر موثر و سبز، در شرایط بدون حلال سنتز شدند. در ادامه، ترکیبات هیبریدی جدید 3،2،1-تری آزول های متصل به حلقه ی پیریدین با استفاده از آلدهیدهای آروماتیک دارای استخلاف پروپارژیل اوکسی، آزید های آروماتیک، استوفنون و آمونیوم استات در دو مرحله، با استفاده از واکنش‌های کلیک و چندجزئی سنتز شدند. ساختار ترکیبات سنتز شده با استفاده از آنالیزهای 1HNMR، 13CNMR و FT-IR تایید گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واکنش های چندجزئی #آمینواسید #6 #4 #2-تری آریل‌پیریدین #واکنش کلیک #3 #2 #1-تری آزول.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)