پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع دکتری > سال 1399
پدیدآورندگان:
سعید رضایی فرد [پدیدآور اصلی]، حسین توکلی عنبران[استاد راهنما]
چکیده: در سال های اخیر استفاده از پرتوهای گاما در صنایع مختلف رونق بسیار زیادی داشته است. از جمله چگالی سنجی استخوان و عکس برداری در پزشکی، کشف مواد منفجره در صنایع نظامی، بررسی استحکام بتون در سد سازی و موارد بیشمار دیگر. درسال 1939 از آشکارسازی پرتو گامای طبیعی، که تابش گامای حاصل از عناصر رادیواکتیو مثل اورانیوم، توریوم و پتاسیم موجود در سنگ را آشکار میکند، در مطالعات استفاده شد. پس از آن در سال 1953 میلادی، نگار گاما-گاما جهت اندازه گیری پرتوی گامای پراکنده شده از چشمه های مصنوعی مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش ما به بررسی امکان کشف معادن نفتی با استفاده از چگالی سنجی به کمک پرتوهای گاما می پردازیم. برای این منظور با استفاده از شبیه سازی های مختلف لایه های کره زمین و معادن نفتی، به تجزیه و تحلیل مقادیر بدست آمده پرداخته تا در صورت امکان روش جدیدی را برای کشف معادن نفتی معرفی کنیم. در این پژوهش شبیه سازی های بدست آمده با استفاده از کد MCNP انجام شده است. این شبیه سازی ها برای سه نوع ماده مختلف آب شور، گاز و نفت خام انجام شده است و با حالتی که هیچ ماده ای به جز سنگ های رسوبی موجود نیست مقایسه می گردد. این شبیه سازی ها در پنج مرحله متفاوت انجام گرفته است که نتایج آنها به ترتیب بیان می شود. در ابتدا با استفاده از کد MCNP قسمتی از کره زمین را شبیه سازی کرده ایم که بدست آمدن عمق نفوذ پرتوهای گاما برای پنج چشمه گسیل کننده از نتایج این شبیه سازی هاست. در ادامه به منظور پیدا کردن موقعیت مکانی بهینه چاه حفر شده بر کیفیت کشف معادن نفتی با استفاده از کد MCNP یک بلوکه متشکل از سنگ های رسوبی به همراه چهار حفره درون آن شبیه سازی نموده ایم که در هر کدام از این حفره ها یک آشکارساز قرار داده شده است. نتایج بدست آمده از این شبیه سازی ها نشان دهنده آن است که موقعیت مکانی بهینه، مکانی روبه روی چشمه است و استفاده از گاماهای عبوری دارای مقدار خطای کمتری نسبت به استفاده از گاماهای پس پراکنده است. سپس برای کشف معادن نفتی با استفاده از کد MCNP یک بلوکه با یک حفره در آن را شبیه سازی کرده ایم که در این شبیه سازی ها سه حالت مختلف اعمال شد. حالت اول مربوط به چشمه بدون وجود هیچ اختلالی، حالت دوم مربوط به اختلال بوجود آمده توسط ایزوتوپ های موجود در طبیعت و حالت سوم مربوط به چشمه با وجود اختلال بوجود آمده توسط ایزوتوپ های موجود در طبیعت که برای حذف اختلال ناشی از چشمه های موجود در طبیعت، افزایش اکتیویته چشمه در شبیه سازی ها اعمال شده است. نتایج حاصل از این شبیه سازی ها نشان دهنده امکان کشف معادن نفتی با استفاده از پرتوهای گاما است و مقدار اکتیویته لازم برای حذف اختلال ناشی از چشمه های موجود در طبیعت نیز بدست آمده است. در آخر با استفاده از تحلیل به روش فعالسازی گاما شبیه سازی هایی به منظور کشف معادن نفتی انجام شد که نتایج خوبی از آن شبیه سازی ها به منظور کشف معادن نفتی بدست آمد. مزیت استفاده از این روش آن است که بدلیل آنکه حداقل انرژی لازم برای انجام اندرکنش کربن MeV 18.7 است نیازی به بررسی چشمه های موجود در طبیعت نمی باشد، زیرا بیشترین انرژی ساطع شده توسط آنها کمتر از 18.7 است، بنابراین چشمه های موجود در طبیعت هیچ گونه اختلالی در این اندازه گیری ها ایجاد نمی کنند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پرتوهای گاما #مخازن نفت #روش مونت کارلو
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)