پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
فاطمه نقدی [پدیدآور اصلی]، حسین توکلی عنبران[استاد راهنما]، فاطمه مصدرالامور[استاد راهنما]، سمیه جهانفر [استاد مشاور]
چکیده: پیشرفت هر روزه در زمینه‌ی فناوری‌های هسته‌ای و کاربرد ویژه پرتوها و‌ پدیده گرمالیانی در دزیمتری باعث شده است که مواد ) TLDدزسنج گرمالیانی( جدید و ارزان‌ قیمت با حساسیت بالا در برابر پرتوهای یون‌ساز ساخته شود. در طبیعت مواد زیادی وجود دارند که خاصیت نوردهی در اثر گرما دارند.کلسیم فلوراید جز این دسته مواد می‌باشد. ماده‌ی‌گرمالیانی ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﻠﻮراﻳﺪ به ‌صورت خالص در طبیعت وجود دارد. در این مطالعه‌ پودر کلسیم فلوراید که از شرکت مرک تهیه ‌شده را با استفاده از قالب‌ها و دستگاه پرس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، به صورت قرص هایی، با ابعاد 6، 8 و10میلی‌متر با ضخامت های 3،3و 1.5میلی‌متر ساخته‌ شد. برای استحکام قرص‌ها، دمای آنها را با آهنگ 5C/min از دمای محیط تا دمای 100درجه سانتی‌گراد بالا بردیم. سپس به مدت 4ساعت دردمای 100درجه سانتی‌گراد نگه داشته شد و پس از آن با همان آهنگ قبلی به دمای 400‌ درجه سانتی‌گراد رسید و به مدت یک ساعت در دمای ثابت 400 درجه سانتی‌گراد نگه داشته شد. پس از ساخت قرص ها و استحکام‌ سازی آنها برای اندازه‌گیری حساسیت، به شرکت سینا پرتو جم ارسال شد و کلیه قرص‌ها با چشمه سزیم 137تحت تابش استاندارد 10mSv قرارگرفت. بعد از پرتودهی با قراردادن قرص‌ها در دستگاه قرائت‌گر TLD میزان بارکل جمع شده در خروجی PMT برحسب (nc) اندازه‌گیری شد. سپس با استفاده از داده‌های به دست آمده ضریب‌حساسیت وضریب کالیبراسیون برای قرص‌های متفاوت با ابعاد فوق محاسبه گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دزیمتر #گرمالیانی #کلسیم فلوراید #ضریب حساسیت #منحنی تابش #ضریب کالیبراسیون #محوشدگی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)