پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
محمدرضا کیقبادی مقدم [پدیدآور اصلی]، طیبه مولاروی[استاد راهنما]، سعید حسامی پیله رود[استاد مشاور]
چکیده: جهت مشاهده چکیده به فایل پیوست مراجعه نمایید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نانولوله‌های دوجداره GaN #نظریه تابعی چگالی (DFT) #کد SIESTA #گاف نواری #پایداری #انرژی تشکیل

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)