پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
بابک مینائی [پدیدآور اصلی]، طیبه مولاروی[استاد راهنما]
چکیده: نانولوله های نیترید بورBN به دلیل دارا بودن ویژگی های خاص، نظیر پایداری شیمیایی و حرارتی بالا و مقاومت در برابر اکسید شدن کاربردهای گسترده ای در صنایع گوناگون دارند. در این پژوهش خواص ساختاری، الکترونی و پایداری نانولوله‌های دوجداره BN خالص و آلایش یافته با اتم C، با استفاده از نظریه تابعی چگالی (DFT) درتقریب شیب تعمیم یافته GGA توسط کد محاسباتیSIESTA بررسی شده است. محاسبات روی نانولوله های دوجداره خالص دسته صندلی (n،n)@(5،5) با (14-7=n) و (n،n)@(6،6) با (15-8)=n و زیگزاگ (0،n)@(6،0) با (17-10)=n و (0،n)@(7،0) با (18-11=n) صورت گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه پایداری نانولوله‌های دوجداره خالص نشان می دهد نانولوله های دوجداره BN خالص دسته صندلی با اختلاف کایرالیته 6، (6+n،6+n)@(n،n) و فاصله درون جداری Å2/4 و نانولوله های زیگزاگ با اختلاف کایرالیته 9، (0، 9+n)@(0،n) و فاصله درون جداری Å6/3 از لحاظ پایداری مناسب ترین ساختارها هستند. محاسبات ساختار نواری نشان می‌دهد، تمام نانولوله های خالص دسته صندلی و زیگزاگ نیمه رسانا می باشند. گاف نواری نانولوله های تک جداره BN، با افزایش قطر نانولوله ها روندی افزایشی دارد و در قطرهای بالاتر، روند تغییرات کندتر می شود. همچنین گاف نواری نانولوله های دوجداره BN کمتر از گاف نواری تک تک نانولوله های تک جداره تشکیل دهنده آن می باشد. نانولوله های دوجداره (7،7)@(5،5)، (9،9)@(5،5)، (10،10)@(5،5 از نوع آرمچیر و (10،0)@(6،0)، (11،0)@(6،0)، (12،0)@(6،0)، از نوع زیگزاگ با اتم C آلایش شدند. نتایج حاصل از آلایش بیانگر کاهش فواصل‌درون جداری نانولوله ها نسبت به حالت خالص و نیز تغییر فاز عایق به رسانا می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند جهت مطالعات تجربی آینده مفید واقع شود. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، نانولوله های BN برای تولید مواد کامپوزیتی و کاربرد در صنایع الکترونیک پیشنهاد می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نانولوله‌های دوجداره BN #نظریه تابعی چگالی (DFT) #کد SIESTA #گاف نواری #پایداری نانولوله

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)