پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
علیرضا اسراری [پدیدآور اصلی]، مصطفی عنابستانی[استاد راهنما]
چکیده: ناهم‌خوانی کوانتومی نوعی همبستگی کوانتومی ورای درهم‌تنیدگی کوانتومی است. این مفهوم بصورت تفاضل همبستگی‌های کلاسیکی از اطلاعات دوطرفه که نماینده‌ی کلیه‌ی همبستگی‌های کلاسیکی و کوانتومی است، شناخته می‌شود. این مقدار می‌تواند برای حالت‌هایی با درهم‌تنیدگی صفر، غیر صفر باشد. پس جدایی‌پذیر بودن ماتریس چگالی دلیل بر صفر بودن همبستگی‌های کوانتومی و صفر بودن درهم‌تنیدگی ضامن صفر بودن همبستگی‌های کوانتومی نیست. فرم مجانبی ماتریس کاهش‌یافته‌ی ولگشت کوانتومی بسته به اینکه سکه‌ی ولگشت کوانتومی چگونه باشد ممکن است ایکس‌گونه و یا متفاوت باشد، مثلا ولگشت کوانتومی با سکه‌ی بل ماتریس کاهش‌یافته‌ای به شکل ایکس‌گونه دارد در حالی که گراور و هادامارد ماتریس‌هایی 4×4 با عناصر غیر صفر هستند، اما مشخص شده که در مورد ماتریس کاهش‌یافته‌ی ولگشت کوانتومی تعداد پارامترهای مستقل زیاد نیست. در این پایان‌نامه با در نظرگرفتن سکه‌های مختلف به‌صورت بل، هادامارد، گراور، همبستگی‌های کوانتومی در مورد زیرسیستم‌های آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت، برای مثال درهم‌تنیدگی بین فضای سکه و مکان، همچنین درهم‌تنیدگی و ناهم‌خوانی کوانتومی بین زیرفضاهای سکه درمورد این سه عملگر بررسی شده‌اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ناهم‌خوانی کوانتومی #ماتریس کاهش یافته‌ی ولگشت کوانتومی #سکه‌های دوبعدی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)