پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
فاطمه آریایی [پدیدآور اصلی]، مصطفی عنابستانی[استاد راهنما]
چکیده: دوربری کوانتومی، یکی از مهم‌ترین مفاهیم موجود در اطلاعات و محاسبات کوانتومی است. در این پژوهش، جنبه‌های مختلف مفهوم درهم‌تنیدگی و همچنین دوربری کوانتومی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا مفهوم درهم‌تنیدگی و حالت‌های دارای بیشینه درهم‌تنیدگی مورد مطالعه قرار گرفته و برخی از سنجه‌های مختلف اندازه‌گیری درهم‌تنیدگی معرفی شده‌اند. در گام بعد ساده‌ترین شکل دوربری کوانتومی که با استفاده از یک کانال درهم‌تنیده دو کیوبیته قادر به دوربری یک کیوبیت است به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. از آن‌جایی که استفاده از کانال‌هایی به ابعاد بالاتر نه تنها قابلیت دوربری اطلاعات بیشتری نسبت به ابعاد پایین‌تر دارد، بلکه در مقابل نوفه‌های محیطی مقاومت بیشتری نسبت به ابعاد پایین از خود نشان می‌دهد، از این‌رو دوربری در ابعاد بالا به‌صورت کامل و دقیق مورد تحلیل قرار گرفته است. در انتهای این پژوهش، شرایط لازم و کافی برای دوربری یک حالت تک کیوبیت ناشناخته با استفاده از حالت درهم‌تنیده n کیوبیته، بیان گردیده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دوربری کوانتومی #درهم‌تنیدگی کوانتومی #دوربری ابعاد بالاتر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)