پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
محمد رضا اسکندری نیا [پدیدآور اصلی]، حسین توکلی عنبران[استاد راهنما]
چکیده: از آنجایی ‌که نیاز به واپیچش در بسیاری از زمینه‌ها افزایش‌یافته است و با توجه به جزئیات مکانیسم‌های متفاوت و گوناگون در رابطه با مات‌شدگی در تصاویر و پهن‌شدگی در طیف‌ها؛ برآن شدیم که در این پژوهش به موضوع واپیچش در حیطه طیف‌سنجی پرتوهای رادیواکتیو بپردازیم. در زندگی روزمره پدیده‌هایی فراوان را می‌توان توسط فرایند ریاضیاتی به نام پیچیدگی توصیف کرد. پهن‌شدگی ، تارشدگی و درآمیختگی کمیت‌هایی هستند که خیلی زیاد برای توصیف پدیده‌ها استفاده می‌شوند. گاهی اوقات پهن‌شدگی به سبب رویدادهای فیزیکی غیر مرتبط دستگاه‌های اندازه‌گیری است. گاهی اوقات حساسیت ورودی‌های ما به‌طور مستقیم درگیر می‌شوند. مات‌شدگی عکس مثالی است که به ذهن می‌رسد. مات شدگی موجود در عکس ممکن است به‌واسطه قضاوت چشم‌ها باشد، یا ممکن است به دلیل یک تاثیر مخرب به واسطه دستگاه باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پیچش و واپیچش #روش مونت کارلو #تابع پاسخ آشکارساز

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)