پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
محبوبه محبی [پدیدآور اصلی]، داود شاهسونی[استاد راهنما]
چکیده: تحلیل داده‌های با بعد بالا در همه‌ی زمینه‌های مختلف علوم، صنعتی و تجاری، همواره با چالش انتخاب متغیرهای مهم روبرو است. روش‌های متداول انتخاب متغیر مبتنی بر ساختارهای خطی هستند اما در بسیاری از موارد و در بعد بالا ممکن است ارتباط ساختاری متغیر پاسخ و متغیرهای توضیحی خطی نباشد. همچنین این روش‌ها، متغیرهایی را که به تنهایی تاثیر ناچیزی بر متغیر پاسخ دارند، اما در ترکیب با سایر متغیرها، برای پیشگویی ممکن است مفید باشند را نادیده می‌گیرند. در این پژوهش با ارائه الگوریتمی چند مرحله‌‌ای مبتنی بر رگرسیون موضعی خطی، متغیرهای مهم در قالب زیرمجموعه‌هایی شناسایی و انتخاب شده و مدل پیشگویی برازش می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رگرسیون موضعی #اعتبارسنجی متقاطع #ترکیبی از متغیرها #انتخاب متغیر
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)