پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
محمد مهدی بلالی مقدم [پدیدآور اصلی]، ابوطالب ایرانمهر[استاد راهنما]
چکیده: هدف این مطالعه، ارزیابی درس زبان تخصصی رشته مهندسی پزشکی بر اساس دیدگاه های دانشجویان و مدرسان بر مبنای روش ترکیبی است.پس از انجام مصاحبه هایی با پنج مدرس دانشگاه، پرسشنامه ها طراحی و بین 111 دانشجو و 10 مدرس دانشگاه های دولتی توزیع شد. این پرسشنامه ها شامل مقوله های علائق و نیازهای دانشجویان، فعالیت ها و مهارت های زبان انگلیسی، موارد مرتبط با برنامه درسی و موارد آموزشی است. یافته ها نشان داد که این درس جهت تحصیل در مقاطع بالاتر، مطالعات علمی خارج از کشور، موفقیت در آینده شغلی و شرکت در همایش های بین المللی نیاز است. همچنین، درحالی که فعالیت های مربوط به مهارت نوشتن به مقدار کافی به کار گرفته نمی شوند، فعالیت های مربوط به مهارت گفتاری بیشتر بوده و فعالیت های خواندن و شنیداری کافی به نظر می رسد. فعالیت هایی مانند حدس معنای لغات جدید و ایده اصلی متن هنگام خواندن، توجه به جزئیات هنگام گوش دادن، درک محتوای فیلم های آموزشی تخصصی به زبان انگلیسی و پرسش و پاسخ در مورد مطالب درسی بیشتر به کار گرفته شدند، درحالی که فعالیت هایی مانند خواندن و درک بروشورهای مربوط به تجهیزات پزشکی، نوشتن کارنامه کاری و گزارش آزمایشگاه و خلاصه نویسی اطلاعات هنگام گوش دادن به اندازه کافی انجام نمی شود. به علاوه، تنوع موضوعات درسی، به روزبودن مطالب درسی با مواردی همچون رشته دانشجو، محیط کاری آتی دانشجو و سطح دانش تخصصی دانشجو متناسب است. علاوه بر این، ارزیابی مستمر به آزمون پایان ترم ترجیح داده شد و استفاده از ابزار کمک درسی در کلاس تاکید شد. همچنین، سطح زبانی دانشجویان و مدرسان، روش تدریس مدرسان و مطالب کتاب درسی و سطح زبانی دانشجویان با روش ارزیابی استاد متناسب است. به طورکلی این درس از نظر مقوله های مذکور در پرسشنامه ها و مصاحبه ها از وضعیت قابل قبولی برخوردار است. با وجود این، به برخی نقاط ضعف این درس پرداخته شد تا به ارائه راه حل های مفید برای بهبود آن کمک نماید. از کاربردهای آموزشی این پژوهش می توان به ارائه بازخورد به دانشجویان برای یادگیری مناسب تر اهداف این درس، آگاهی مدرسان از علائق و نیازهای دانشجویان، مطالب درسی، نقطه نظرات دانشجویان و تجارب مدرسان دیگر در این درس و سرانجام افزایش توان سیاست گذاران در انتخاب و طراحی مناسب تر برنامه درسی برای این درس به منظور تسهیل آموزش برای مدرسان و یادگیری برای دانشجویان اشاره نمود.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژگان کلیدی: انگلیسی برای اهداف ویژه #انگلیسی برای اهداف دانشگاهی #رشته مهندسی پزشکی #ارزیابی برنامه آموزشی #مدرسان #دانشجویان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)