پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
اسماعیل صفائی [پدیدآور اصلی]، سید علی استوار نامقی[استاد راهنما]
چکیده: دشواری فعالیت های نوشتاری وماهیت حساس بودن نتایج آزمون آیلتس، معلمین و دانش آموزان را به سمت کشف تکنیک های موثر در رایتینگ هدایت می کند. اگرچه یکسری تکنیک ها به طور مکرر کشف شده اند، اطلاعات ناکافی درباره این تکنیک ها وجود دارد. این مطالعه سعی دارد دیدگاه مدرسین مهارت نوشتاری آیلتس درباره تکنیک ها و استراتژی های موثر بر این مهارت را کشف کند. محقق با استفاده از روش نظریه مبتنی بر داده ها با مصاحبه گرفتن از13 مدرس آیلتس، مفاهیم را به طور نظری نمونه گرفت. تمامی مصاحبه ها ضبط، رونویسی وبا استفاده از مراحل مختلف کدگذاری، تحلیل شدند. در یک فرایند چرخشی از جمع آوری و تحلیل داده ها محقق دریافت که آموزش چگونگی موثر نوشتن اول از همه احتیاج به فراهم کردن نمونه نوشته ها به عنوان یک قالب دارد. به علاوه تدریس عبارات پیش ساخته، نقش نما های کلامی، تدریس بر اساس معیارهای نمره دهی، و آموزش چگونگی تفکر و نوشتن به زبان مقصد به عنوان تکنیک های موثر بر تقویت مهارت نوشتاری شناخته شدند. بعضی از این تکنیک ها در بدنه تحقیق جدید می باشند و یافته های این تحقیق برای مدرسین مهارت نوشتاری آیلتس، معلمین آموزش زبان انگلیسی، مدرسین نگارش پیشرفته دانشگاه ها و شرکت کنندگان آزمون آیلتس قابل استفاده می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آیلتس #مهارت های نوشتاری #تکنیکهای نگارشی #استراتژی های نگارشی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)