پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
معصومه امیرخانی نژاد [پدیدآور اصلی]، سید علی استوار نامقی[استاد راهنما]، ابوطالب ایرانمهر[استاد مشاور]
چکیده: اگر چه مطالعات زیادی در مورد روش های مختلف ارزیابی مهارت های زبان انگلیسی انجام شده است ، تعداد زیادی از معلمان ایرانی ، مهارت کافی برای استفاده از آنها را به طور اساسی ندارند. به عبارت دیگر، آنچه که معلمان در کلاس های درس انجام می دهند تنها آموزش است و ارزیابی را دربر نمی گیرد. علاوه بر این ، توجه بسیار کمی به روش های ارزیابی معلمان در کلاس های درس شده است. به منظور آشکار کردن فنون ارزیابی معلمان ، این مطالعه یک روش گراندد را برای نظریه پردازی تکنیک های معلمان در ارزیابی چهار مهارت انگلیسی در کلاس های درس زبان خارجه بکار گرفت. شرکت کنندگان از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و پس از آن جلسات مصاحبه و مشاهده انجام شد. تکنیک های معلمان از طریق مصاحبه جمع آوری شد و مشخص شد که تکنیک های مختلف ارزیابی در گوش دادن ، صحبت کردن ، خواندن و نوشتن در کلاس های درس زبان خارجه استفاده می شود که برای دانش آموزان ، معلمان ، طراحان برنامه درسی و توسعه دهندگان مطالب درسی کاربرد دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش های ارزیابی معلمان #ارزیابی چهار مهارت زبان انگلیسی #ایران
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)