پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
شکیبا سادات گواهی [پدیدآور اصلی]، سید محمد حسن حسینی[استاد راهنما]
چکیده: رضایت بیماران به عنوان مشتریان بخش مراقبت های بهداشتی به عنوان یک مسئولیت اجتماعی بسیار مهم تلقی می شود. درک، تجزیه و تحلیل و تحقق نیازهای بیماران مهمترین فعالیت برای جلب رضایت آن‌ها است. این مطالعه با هدف ایجاد یک چارچوب ارزیابی کمی برای مراکز رادیولوژی به عنوان یک بخش مهم در مراقبت های بهداشتی برای ترجمه نیاز بیماران به مشخصات کیفیت خدمات است. برای شناسایی نیاز بیماران، از نتایج جستجو در مقالات و چند مصاحبه آزاد با بیماران مرتبط استفاده شده است. معیارهای رضایت مشتری برای مراکز رادیولوژی شناسایی و در پنج بعد سروکوال طبقه بندی شده‌اند. به‌علاوه مصاحبه‌ای برای تعیین میزان رضایت و اهمیت هر معیار انجام گرفت، برای این کار مراکز رادیولوژی در بیمارستان های دولتی تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند. سپس عناصر خدمات بر اساس نظرات کارشناسان و پژوهش‌های پیشین شناسایی و با فرمول مربوطه اولویت بندی شدند. پس از آن، روابط بین انتظارات بیماران و عناصر خدمات و همچنین روابط بین عناصر خدمات از طریق اجماع گروه خبرگان تعیین گردید. علاوه بر این بعد از اتمام پیاده‌سازی تکنیک QFD، با توجه به محدودیت های موجود از برنامه‌ریزی ریاضی جهت بهینه‌سازی و از ابزارهای ماتریس اهمیت-رضایت و نمودار علت و معلولی و تکنیک FMEA برای ارائه پیشنهادهایی در زمینه بهبود و ارتقا کیفیت خدمات استفاده شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گسترش عملکرد کیفیت (QFD) #برنامه‌ریزی ریاضی #نیازهای مشتری #رضایت مشتری #حوزه سلامت #بخش رادیولوژی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)