پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
رامین الهی [پدیدآور اصلی]، علی اکبر حسنی[استاد راهنما]، محمد فتاحی [استاد مشاور]
چکیده: این مقاله یک مدل برنامه ریزی محاسباتی برای طراحی مطلوب شبکه های آب در کشاورزی است. مدل پیشنهادی بر اساس یک ساختار جدیدی است که شامل تمام تنظیمات در استفاده، استفاده مجدد و احیای آب در زمینه ای است که توسط تعدادی از مناطق کشاورزی تشکیل شده است. این مدل همچنین شامل تخصیص خطوط لوله، پمپ ها و مخازن ذخیره سازی در دوره های مختلف آبیاری می باشد. عملکرد هدفمند شامل افزایش سود سالیانه می شود که از طریق درآمد اقتصادی حاصل از فروش کالا منهای هزینه های آب شیرین، کود، مخازن ذخیره، واحدهای بررسی، لوله کشی و پمپاژ تشکیل شده است. مساله بهینه سازی چند مرحله ای پیشنهاد شده به عنوان یک برنامه ریزی غیر خطی کامل ترکیبی طراحی شده است که برای مطالعه موردی برای نشان دادن مزایای اقتصادی، محیطی و اجتماعی که می توان به دست آورد، به کار گرفته شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#طراحی شبکه آبرسانی #استفاده مجدد از آب #مدلسازی ریاضی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)