آزمایشگاه بهره وری انرژی در ساختمان

آزمایشگاه بهره وری انرژی در ساختمان کار خود را از سالهای ابتدایی جذب دانشجویان کارشناسی ارشد آغاز کرده و در چارچوب اقدامات پژوهشی و تحقیقاتی مربوط به پایان نامه دانشجویان فعال بوده است و هم اکنون امکان ارائه خدمات در زمینه هواشناسی، دیتا برداری اقلیمی، بهینه سازی مصرف انرژی و تصاویر حرارتی در این فضا فراهم می باشد. دستگاه های موجود در آزمایشگاه به شرح ذیل می باشند: دیتالاگر حرارت و رطوبت (26 عدد) ، دیتالاگر حرارت دوکاناله با ترموکوپل تایپ تی (6 عدد) ،دیتا لاگر ایستگاه هواشناسی USB، بادسنج پرتابل (2 عدد)، نورسنج (4 عدد)، صداسنج (2 عدد)، دوربین حرارتی، دوربین حرارتی پیشرفته،دوربین حرارتی کامپکت، دیتالاگر حرارت چهار کاناله با ترموکوپل تایپ تی(10 عدد)، دیتا لاگر ایستگاه میکرو(ایستگاه هواشناسی پرتابل)، دیتالاگر ایستگاه مانیتورینگ از راه دور(ایستگاه هواشناسی آنلاین) ،دیتالاگر حرارت با ترموکوپل (20 عدد)، دستگاه سنجش میزان co2