دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

رئیس دانشکده: حسین قاسم زاده طهرانی

گروه معماري فعاليت خود را با پذيرش دانشجو در مقطع كارداني معماري درسال 1375 شروع نمود و در نيمسال دوم سال 1382 با اضافه شدن مقطع كارشناسي ناپيوسته اين فعاليت گسترش يافت . با افزايش تعداد اعضاي هيات علمي و امكانات آزمايشگاهي و كارگاهي، پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي پيوسته معماري از مهرماه 1387 و كارشناسي ارشد معماري در گرايش معماري از مهرماه 1390 آغاز گرديد. در سال 1392 و با گسترش بيش از پيش دامنه فعاليت هاي گروه، دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي تاسيس گرديد. با جذب چندین عضو هیئت علمی با گرایش طراحی شهری، پذیرش دانشجو در رشته مهندسی شهرسازی از مهر 1400 آغاز گردید همچنین با ایجاد زیرساختهای لازم پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد معماری و انرژی از مهر 1401 آغاز گردید.در حال حاضر، بيش از 300 دانشجو در مقاطع كارشناسي معماری ، کارشناسی شهرسازی ، كارشناسي ارشد معماري و کارشناسی ارشد معماری و انرژی مشغول به تحصيل در دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي مي باشند. 10 عضو هيات علمي تمام وقت و بيش از 15 مدرس وظيفه آموزش و راهنمايي اين دانشجويان را به عهده دارند. اين دانشكده با به كار گيري هشت كارگاه طراحي و سه آزمايشگاه تخصصي زمينه انجام فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي را براي دانشجويان در تمامي مقاطع فراهم مي كند.
تلفن تماس: 32393336-023
تلفن داخلی: 2444
ایمیل: architectural@shahroodut.ac.ir