معماری و شهرسازی

گروه معماری فعالیت خود را با پذیرش دانشجو در مقطع كارداني معماري درسال 1375شروع نمود. با افزايش تعداد اعضاي هيات علمي و امکانات آزمايشگاهي و کارگاهي، پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي معماري از مهرماه 1387و کارشناسی ارشد معماری در گرایش معماری از مهرماه 1390 و در گرایش معماری و انرژی از سال 1401 آغاز گرديد.

عنوان توضیحات مقطع
مهندسی معماری کارشناسی ارشد
مهندسی معماری کارشناسی
مهندسی شهرسازی کارشناسی
معماری و انرژی کارشناسی ارشد