محمد حسن کیهانی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک

دکتری مهندسی مکانیک (Ph.D) حرارت و سیالات (Heat & Fluids)

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: Czech Technical University
زمینه ها و علایق پژوهشی: انتقال حرارت و احتراق
عضویت در مجامع علمی: انجمن احتراق ایران ,انجمن مهندسان مکانیک ایران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2024-May-07)
1869

Citations

23

h-index

39

i10-index

26

Co-authors

Scopus
(Update: 2024-May-07)
1363

Citations

22

h-index

72

Co-authors

39

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

امتحان میان ترم درس انتقال حرارت1 (1399/2/27)

لمتحان میان‌ترم درس انتقال حرارت روز شنبه 3 خردادماه 99 ساعت ۲۱:۱۵ برگزار می شود. تا آخر مبحث پره‌ها

امتحان میان ترم درس نیروگاه ها (1399/2/27)

امتحان میان ترم درس نیروگاه ها 1خردادماه 99 ساعت 21:15 برگزار می شود.

کلاس فوق العاده دوشنبه انتقال حرارت (1393/12/3)

کلاس دوشنبه ۴ اسفندماه تشکیل نخواهد شد

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 79
کریم جعفریان (1402)، " بررسی تجربی اثر ترک و حفره در یک محیط با تخلخل چندگانه با رویکرد ازدیاد برداشت"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، محسن نظری [استاد/ اساتید مشاور]
محمد چمن زاری (1402)، "تحلیل ترمودینامیکی و بهبود عملکرد یک سیستم تبرید هیبریدی تراکمی - اجکتوری دو مرحله ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، محمود مهرگان [استاد/ اساتید مشاور]
مجتبی آشوری (1401)، " بررسی آزمایشگاهی ته‌نشینی ذرات جامد کروی درون سیال نیوتنی با در نظر گرفتن اثرات حرارتی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، محسن نظری [استاد/ اساتید مشاور]
محمد امین طلایی (1400)، "بررسی تجربی انتقال حرارت و تولید آب شیرین با روش تبخیر فیلمی در مقیاس کوچک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی، محسن نظری [استاد/ اساتید راهنما]،
سجاد سیاوشیان (1400)، "بررسی ترکیب آرایه جت‌های مماسی و ضربه‌ای در بهبود خنک‌کاری لبه پیشرو پره توربین گاز "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، محمود نوروزی [استاد/ اساتید مشاور]
امیر جعفری (1400)، "حل تحلیلی برای جریان و انتقال حرارت سیال ویسکوالاستیک در کانال های مستطیلی مستقیم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، محمود نوروزی [استاد/ اساتید مشاور]
محمدرضا رضائی (1400)، "مطالعه عددی و آزمایشگاهی برخورد قطره بر لایه سیال در سیالات ویسکوالاستیک"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمود نوروزی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد حسن کیهانی، سید محمد تقوی [استاد/ اساتید مشاور]
محمد مهدی ذوالفقاریان (1399)، "بررسی پارامتریک، طراحی بهینه، ساخت و آزمایش دمپر مگنتورئولوژیکال"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، محمود نوروزی [استاد/ اساتید مشاور]
علیرضا بخشی نژاد بهمبری (1399)، "مطالعه عددی اثر هندسه‌ی ترانشه با تغییر شکل لبه ترانشه بر روی بازده خنک کاری فیلمی در توربین گاز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، محمود نوروزی [استاد/ اساتید مشاور]
رضا افروز (1399)، "مطالعه عددی تأثیر استفاده از سوراخ های تغییر شکل یافته و چرخش جریان خنک‌کننده برخنک کاری لایه‌ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمود نوروزی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد حسن کیهانی [استاد/ اساتید مشاور]
مینا محمدی (1397)، "بررسی تجربی برخورد و اتصال ذرات و حباب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، محسن نظری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
الناز قاضیانی (1396)، "مدل سازی عددی کوره الکتریکی تحت خلأ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، محسن نظری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه عزیزی (1395)، "مدل‌سازی عددی تغییر شکل قطره غیرنیوتنی در کانال میکرو"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، محسن نظری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهران افرا (1395)، "بررسی تجربی فلودینگ آب در پیل سوختی غشای پلیمری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن نظری، محمد حسن کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حانیه صالح آبادی (1394)، "بررسی دو فازی نفوذ و پیمایش قطره و فیلم مایع داخل محیط متخلخل لایه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، محسن نظری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رقیه صائمی (1394)، "بررسی عددی سه بعدی جریان و انتقال حرارت سیالات ویسکوالاستیک در کانال های خمیده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، محمود نوروزی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید یاشار قرشی (1394)، "بررسی جریان دوفازی در میکروکانال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی، محمد محسن شاه مردان [استاد/ اساتید راهنما]، علی عباس نژاد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
هاجر محمد زاده ثانی (1394)، "بررسی دوفازی تشکیل و جدایش جت سیال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، محسن نظری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
غزل رجبی خراسانی (1392)، "حل مستقیم و معکوس معادلات غیر فوریه‌ای "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، علی عباس نژاد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سعید زارع نژاد (1390)، "عملکرد اجکتور در سیستم سرمایش تبخیری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، سیدمجید هاشمیان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
آذر عجمی (1390)، "شبیه‌سازی پمپ بالابر بادی و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، علی سررشته داری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
امین امیری دلوئی (1389)، "حل تحلیلی دوبعدی انتقال حرارت در استوانه کامپوزیتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، محمود نوروزی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
میثم سعدی (1387)، "حل عددی و تحلیلی انتقال حرارت محیط متخلخل در حالت عدم تعادل حرارتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی، محمدجواد مغربی [استاد/ اساتید راهنما]، محسن نظری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رسول محبی (1386)، "تحقیق تجربی اثر بادهای محیطی بر عملکرد برجهای خنک کن خشک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی، محمد محسن شاه مردان [استاد/ اساتید راهنما]، محمد علی اردکانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
نوید رضایی (1386)، "بررسی تحلیل و تجربی لوله گرمایی مسطح"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد لایقی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
لیلا ترکمن (1386)، "محاسبه EER‎ و تدوین برچسب انرژی برای کولرهای آبی ساخت داخل "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی، دکتر فرزدی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد محسن شاه مردان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علی پیری (1386)، "مطالعه اثر پرامترهای هندسی و جریان عملکرد مبدل کاتالیزوری اتومبیل "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، محمدرضا حیرانی نوبری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهدی سراج اکبری (1386)، "تحلیل جریان گذرا در سیستمهای آبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد شاهسون [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مرتضی کریمی دمنه (1384)، "مدلسازی کوره عملیات حراراتی دورانی با روش ناحیه ای "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، محمدرضا حیرانی نوبری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمود نوروزی (1384)، "مدلسازی عددی خنک کاری داخلی پره های توربین گازی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، محمدرضا حیرانی نوبری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
عبداله شاطری (1383)، "تحلیل اگزرژی یک نیروگاه صنعتی مدل کردن احتراق در کوره بویلر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمدرضا حبیب زاده (1382)، "مطالعه و بررسی احتراق ذرات فلزی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی، مهدی بید آبادی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد صدیقی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

پاسخ: به نظر من مهندسین بخصوص مهندسین مکانیک باید به دنبال ارتقا دانش فنی خود باشند .مدارج بالاتر را را فقط برای کسانی که بسیار علاقه مند کارهای آکادمیک هستند توصیه میکنم در غیر اینصورت مهندسین میتوانند با کسب تجربه بسیار موفق و سودمند باشند.
پاسخ: نمیدانی از این پسوند محور که این روزها بی دلیل به هر لغتی اضافه میکنند چقدر بدم میاید. در سیستم اموزش محور دانشجویان لزوما کار پژوهشی انجام نمیدهند(منظورم پایان نامه ارشد). از نظر شرکت در ازمون دکتری فرقی نمیکند.اما بنظر من اساتید ترجیح میدهند کسی را به عنوان دانشجوی دکتری بپذیرند که کار پژوهشی خصوصا در زمینه مورد علاقه انها انجام داده باشد و چه بهتر که خروجی این پژوهش (معمولا مقالات علمی) را نیز مشاهده کنند.
پاسخ: از شما و اقای داودی و همه دانشجویان عزیز متشکرم. افتخار ما شما دانشجویان هستید.
پاسخ: شاید لازم باشد حضوری صحبت کنیم. اما در هر حال بدان من نظر خود را میگویم و دیگران هم حق دارند نظر خود را بnهند . اخر تصمیم با شماست
پاسخ: در حد چند صفحه اشکال ندارد واتفاقا توصیه میشود به منظور استفاده بهینه از وقت دانشجویان عزیز فرمولها و جداول را جمع بندی کنند.
پاسخ: این درس را یکبار ارائه دادهام. بدیهی است که اگر متقاضی به اندازه کافی باشد گروه ارائه خواهد کرذ
پاسخ: با سلام بسیار ممنون وسپاسگزار.موفقیت شما را ارزومندم
پاسخ: بسیار متشکرم. وقتی میبینم دانشجویان قدیمی که دیگر هیچ نیازی به من ندارنداینقدر با محبت و قدر شناس هستند خداوند را شاکرم
پاسخ: بسیار سپاسگزارم. افتخار من است که چنین دانشجویان فهیم و قدر شناس دارم. از اینکه نمیتوانم به همه نامه ها و الطاف دانشجویان پاسخ دهم پوزش طلبیده واز همه تشکر میکنم
پاسخ: سال نو بر شما مبارک باد
پاسخ: خوب لابد پارتی بازی شده! بیا وهم ورقه خودت وهم دوستت را نگاه کن. دانشجویان معمولا از برگه خودشان هم بی خبرند. حالا چطور شما از برگه و وضعیت دیگران خبر دارید! والله اعلم
پاسخ: نمرات با ارفاق زیاد بوده و بالاترین نمره 20 است. بعد از ان هم نمره خوب زیاد است
پاسخ: حرف حساب پاسخ ندارد.اما اینکه به حرف دیگران جواب ندهم و بجایش... هم درست نیست.امیدوارم یک ادم بیکار !!به کمکم بیاید تا هم صفحه به قول شما پروفایل را پر کنم و هم پاسخگوی عزیزان دانشجو.از فرصت استفاده میکنم و از اینکه پاسخ سه نامه را به علت اینکه شاید در این شرایط مناسب نباشد ندادم. این عزیزان میتوانند به من ایمیل بزنند. در هر حال پوزش میخواهم... اما نکته مهم اینکه بنظر نمیاید نویسنده دانشجو باشد زیرا عزیزان دانشجو در شرایط فعلی چنان گرفتار امتحانند که فرصت خواندن پروفایل!! من را ندارند . در هر حال پاسخ دادم.
پاسخ: حق میدهم و معتقدم شما بسیار شجاع تر از بنده و امثال من هستید .اعتراف و یا اقرار و یا پذیرش اشتباه شجاعت زیادی میخواهد.
پاسخ: اولا تا این تاریخ امکان ندارد که من در جلسه امتحان حضور نداشته باشم تا چه رسد به این دفعه
ثانیا
به فرض محال که نیامده باشم. تا این تاریخ نمره زور به کسی نداده ام.
ثالثا یادت باشد که دانشجوئی اتیکت شما وهم کلاسیهای شما و معلمی افتخار من است.ایا باید این موضوع را فراموش کنیم
پاسخ: در روش cfd ما معادلات ناویه استوکس را به معدلات جبری تبدیل کرده و به روش عددی حل میکنیم. اما در lbm ما برای هر بسته از مولکولها معادلات حرکت را در جهتهای مختلف مینویسیم. واقعا نمیتوان اینجا شرح داد .لطفا حضوری دفتر من بیایید تا در حد توانم شرح دهم ویا به کتب مربوطه مراجعه فرمائید.
پاسخ: مهرداد عزیز
سلام
البته که میتوانی به این دانشگاه برگردی. اما نمیدانم چرا میخواهی این کار را انجام دهی مسلما دانشگاه تهران دانشگاه معتبر و مهمی است و اگر محل کار پدر شما نیز انجاست علی الاصول باید انجا برای شما مناسب تر باشد. با اینحال تصمیم با شماست. میتوانی به ادرس email من بیشتر شرح دهی
پاسخ: سلام مطمئن باش همکاران ما نهایت سعیشان را میکنند. کلاسهای ساختمان جدید اکثرا 28 نفره اند. باید صبر کرد
پاسخ: سلام قرار است از روز یکشنبه سرویس بگذارن. سالنی هم برای سرو غذا در نظر گرفتهاند ام غذا در انجا طبخ نمشود بلکه از سلف مرکزی می اورند. به خدا اطلاعات بیشتری ندارم
پاسخ: سلام اطلاعی ندارم. ضمنا از فرصت استفاده میکنم واز اینکه پیام دو نفر از دانشجویان را پاسخ نداده ام عذر میخواهم. این دانشجویان عزیز گرچه بنده را شرمنده کرده و مورد لطف قرار دادهاند ولی چون ممکن است سوال انها باعث دلخوری بعضی از همکاران شود ویا برداشت سوئی از ان بشود از درج ان معذورم. موفق باشید.
پاسخ: بنظز من میتواند و قبلا هم اینکار صورت گرفته است. اما نظر مدیر گروه محترم مهم است
پاسخ: در خواست درست ومعقولی است .حقیقتا نظر قلبی من هم حرکت به این سمت است.البته اجرای کامل ان گاهی مشکل است . انشائالله که مدیریت جدید نظر شما راتامین نماید
پاسخ: دوست عزیز چون مدیر گروه نیستم. از شما خواهش میکنم سوالتان را از دکتر چارطاق یا اقای خالقیان بپرسید. خدا نگهدار
پاسخ: اقای میر اخورلوی عزیز سلام خوشحالم که یکبار دیگر خبر سلامت شما را میشنوم. از محبت شما سپاسگزارم.باعث دلگرمی میشود برای یک معلم موفقیت فرزندانش بهترین ارزوست
پاسخ: فرصت قانونی تا پایان ترم دوم است. اما معمولا مساعدت میشود تا دانشجو که معمولا در حال فارغ التحصیلی است دچار مشکل نشود. چون من مدیر گروه نیستم و تصمیمات جدید را نمیدانم لطفا برای جواب دقیق از اقای خالقیان بپرسید
پاسخ: بنظر من زبان انگلیسی کافی است .شاید بهتر باشد زبانهای برنامه نویسی را بیاتموزید. همچنین اموزش نرم افزارها بسیار مناسب است.با اینخال اگر مشتاق اموزش زبان دوم هستید بنظز من المانی از همه مناسبتر است موفق باشید
پاسخ: از نظر لطف شما متشکرم. همه زحمت کسیدند و بخصوص همکاران عزیز و دوست داشتنی در گروه سیالات.نمیتوان مثل نوروزی نظزی ها عباس نژاد اکبرزاده چارطاقی فرزانه جباری مددی و .. همتائی یافت
پاسخ: نظر لطف شماست. قدر شناسی از صفات انسانهای بزرگ و پاک سرشت است.د
پاسخ: از محبت شما متشکرم.انشائالله همه چیز بهتر خواهد شد.
پاسخ: دوران دوساله مدیریت من در اذر ماه گذشته بسر امده است. اکنون گروه دو جوان دوست داشتتنی و فعال را برای مدیریت گروه پیشنهاد کرده است. مسلما وضع گروه بهتر خواهد شد. انشائلله
(میلاد عامریون - 17/2/1390، 14:03:32)
پاسخ: میلاد عزیز بسیا خوشوقتم که در فضای نسبتا سرد اموزشی تصمیم به ایجاد شور و زغبت کرده ای.مسلما تجارب اساتید میتواند اگر صادقانه مطزح شود بسیار تاثیر گذار باشد. اما نمی دانم واقعا چقدر موفق باشی. باید بسیار ظریف وبا احتیاط عمل کنی. من قول میدهم تا انجا که ممکن است صادقانه همراه شما بشم. البته نمیدانم که ایا فعالیت های شما نیاز به مجوز دارد یانه .کاش با اقای مهندس نظری مشورت فرمائید.
پاسخ: سال نو بر شما دانشجوی عزیز مبارک
پاسخ: ر.ج. پاسخ قبلی
پاسخ: من از چند نفر دیگر از دانشجویان ای تقاضا را شنیده و متعجب شدم . زیرا میل من در ذیل عکس من داده شده است. با این حال میل من به صورت زیز است: H_kayhani@shahroodut.ac.irیا M_kayhani@yahoo.com
پاسخ: شما درست میگوئید ولی تقریبا همه تخصصیها را هم ارائه کردهایم ولی باز هم ظزفیت کم است!!
پاسخ: نه این مغایر شیوههای اموزشی صحیح است . دانشجو در یک کلاس 1.5 ساعته هم نمیتواند کاملا تمرکزداشته باشد تا چه رسد به کلاس جهار ساعته! البته چنین کلاسهائی در دانشگاه ازاد وجود دارد.
پاسخ: سلام برای درس اندازه گیری نمیدانم از دکتر جعفری بپرسید. موتور اضافه نخواهد شد.میتوانید دزس تخصصی دیگر بزدارید ضمنا دانشجویان میتوانند بنا به تصمیم گروه ماشینهای ابی و توربو ماشین را هم زمان بردارند.مانعی ندارد.
پاسخ: نه
پاسخ: گروه جامدات مشکلات خود را ذارذ. مسلما ما باید مطابق تصمیمات گروه خودمان عمل کنیم.
پاسخ: من گفتم گروه تخصصی اضافه نمی شود و این کاملا طبیعی است.گروه اصلی اگر متقاضیان تعدادشان زیاد شود اضافه میشود برنامه ها بر مبنای دروس سیالات یا جامدات تنظیم نمیشود بلکه برمبنای ترم بندی تنظیم میگردد. بنابر این اکر دروس ترم بندی ترم دوم با هشتم تداخل داشته باشد نباید جای اعترض باشد. من هرگز در مورد برنامه ترمی واژه متاسفم را نگفته ام . این جمله ساخت خودتان است .من در مورد نزدیکی امتحانات پایان ترم اظهار تاسف کرده ام. من پیشبینی های لازم را کرده بودم اما متاسفانه همه چیز در اختیار من نیست. اضافه کردن یک گروه به این سادگی که شما میگوئید نیست.مثلا اگر بدون تدبیر این کار صورت پذیرد میتواند به حذف گروه دیگر منجر شود. ان وقت نه فقط گروهی اضافه نکردهایم بلکه مشکلی هم بر مشکلات افزوده ایم. برنامه این ترم اندیشه همه همکاران گروه و برخی از دوستان خود شما بود و به همین دلیل جز یکی دو مورد مشکل جدی ندارد. انجا هم گه مشکل دارد راه بهتری هنوز ندارد(البته با توجه به جوانب امر)
پاسخ: بززسی میکنیم. واقعا مشکل داریم و هرکس کمک کند ممنون میشوم . شما هم اعتماد کنید.
پاسخ: ما حصل همکاری همه اعضائ گروه و بخصوص اقای دکتر عباس نژاد و برخی از دوستان خود شما بوده است.اگر دانشجویان عزیز باز هم همکاری بیشتری کنند ترم اینده بهتر هم خواهد شد
پاسخ: در حال حاضر اندشه گروه اینست که گروههای تخصصی اضافه نشود .پیشنهاد میکنم از سایر دروس تخصصی استفاده کنید.
پاسخ: من نه شما را میشنسم ونه هنوز نمره ای داده ام. اما به شما نصیحت میکنم به هیچ کس التماس نکن . درست را بخوان و حقت را بستان . متشکرم
پاسخ: متاسفانه الان خیلی دیر است که تدبیری برای این مشکل اندیشید. جدا متاسفم گرچه میدانم تاسف مشکل شما را حل نمیکند.
پاسخ: در صورت نیاز حتما اضافه خواهد شد. برای دروس اصلی برای بیش از 50 نفر دو گروه و برای بیش از 80 نفر سه گروه در نظر میگیریم. متشکرم
پاسخ: سلام مسلما برای هر رشته توپا مشکلاتی هست که باید با گذشت زمان به حداقل ممکن کاهش یابد.برنامه ما ارائه دروس شما مطابق فهرست س ا ف است منتها در بعضی از دروس استاد نداریم. سر فصل در دفتر من موجود است خوشحال میشوم که تشریف بیاورید.
پاسخ: برای مراجعات دانشجویان ارشد ودکتری روز ها یسه شنبه و چهار شنبه ساعت 10 - 12 در دفتر خود پاسگو هستم .
پاسخ: دانشجوی عزیز .مدیر گروه شهردار یا فرماندار نیست که بپرسید در حوزه کاری خود چه کاری انجام داده . معمولا از معلم یا مدیر گروه به این صورت سوال نمی پرسند ، زیرا شرح وظایف مشخصی دارند که باید انجام دهند .مدیر گروه فردی است که از طرف گروه انتخاب می شود و پاسخگوی اعضاء هیئت علمی گروه می باشد .با این همه معروض می دارد که در حال حاضر گروه سیالات با داشتن 13 هیئت علمی مربی و استادیار و دانشیار کامل ترین گروه دانشگاه صنعتی بوده و قریب به 50 نفر در دوره کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل می کنند . ضمنا گرایش جدید سیستم های انرژی نیز اضافه شده است .بالغ بر 30 نفر دانشجوی دکترا بورسیه این گروه هستند . که انشاءالله بتدریج به این گروه می پیوندند .برنامه گروه با دقت و وسواس زیاد تدوین می گردد و معمولا دروس در 2 یا 3 گروه ارائه می شوند که نام استاد نیز ذکر می گردد.در خصوص آزمایشگاه و فضای آموزشی شرمنده ام ، این مشکل را از مسئولین دانشگاه بپرسید . اگر پول و ارز بدهند ، حتما حل می شود . در جلسه ای با ریاست محترم دانشگاه مطرح گردید و ایشان ضمن وقوف بر این مشکلات قول مساعد داده اند .