پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
محمدرضا عطاری [پدیدآور اصلی]، محمود نوروزی[استاد راهنما]، محمد حسن کیهانی[استاد مشاور]
چکیده: کاربرد روز‌افزون توربین‌های گازی در صنایع مختلف سبب توجه دانشمندان به افزایش کارایی این توربین‌ها شده است. کارایی توربین می‌تواند با افزایش دمای جریان ورودی به آن افزایش پیدا کند اما مستلزم استفاده از روش‌های نوینی برای خنک‌کاری و محافظت پره‌های توربین در برابر تنش‌های حرارتی می‌باشد. لذا در این پژوهش به شبیه‌سازی سه بعدی میدان جریان و انتقال حرارت ناپایا و آشفته بمنظور خنک‌کاری فیلمی روی صفحه تخت پرداخته شده است. در این تحقیق اثر تغییر فرکانس نوسانات جریان اصلی و جریان خنک‌کننده در نسبت دمش 0.5 به عنوان یک پارامتر جریانی موثر در خنک‌کاری فیلمی بررسی شده است. فرکانس نوسانات سرعت از 180 هرتز تا 2144 هرتز برای هر دو جریان اصلی و خنک‌کننده در نظر گرفته شده است. همچنین با در نظر گرفتن دو ردیف سوراخ تزریق با قطر 0.025 متر و ایجاد گام عرضی و زاویه ترکیب بین آن‌ها به عنوان پارامتر‌های هندسی موثر بر خنک‌کاری فیلمی، آرایش‌های هندسی مختلفی ایجاد و چهار هندسه برای بررسی عددی انتخاب شده است. در این پژوهش برای شبیه‌سازی عددی و بررسی همزمان اثرات پارامتر‌های جریانی و هندسی روی خنک‌کاری فیلمی صفحه تخت، از مدل توربولانسی استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصله، این مدل نتایج خوبی را برای شبیه‌سازی و اعتبارسنجی ارائه کرده است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که استفاده از زاویه ترکیب 45+ و 45- درجه برای هر ردیف از سوراخ‌ها در راستای خط میانی دیواره، با کم شدن میزان انتقال حرارت از جریان اصلی به دیواره، بیشترین بازده خنک‌کاری را در فرکانس 1072 هرتز به همراه داشته است. در صورتی که اگر گام عرضی نیز به اندازه بین سوراخ‌های دو ردیف اعمال شود، بیشترین بازده خنک‌کاری متوسط در جهت عرضی دیواره در فرکانس 1072هرتز ثبت شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بازده خنک‌کاری فیلمی #نسبت دمش #فرکانس نوسانات #سوراخ تزریق #گام عرضی #زاویه ترکیب
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)