پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
ناهید بانوی [پدیدآور اصلی]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، محسن کرامتی[استاد مشاور]
چکیده: پیش بینی نشست پی ها یکی از مهم ترین و مشکل ترین مسائل پیش روی مهندسین ژئوتکنیک است. پی ها قسمتی از ساختمان هستند که برای انتقال بارهای وارده به خاک زیرین خود از طرف سازه هایی که بر روی آن ها قرار گرفته اند، ساخته می شوند. این بارها باعث ایجاد تنش های فشاری در لایه های زیرین پی در خاک شده و باعث فشرده شدن آن می شود که این مسأله از نقطه نظر مهندسی باعث تغییر مکان قائم سازه روی خاک یا نشست می شود که می تواند پایداری سازه را از بین برده و بهره برداری را مختل کند .در این راستا، با توجه به قدرت تفکیک بالای روش رادار نفوذی به زمین (GPR)، سرعت بالا، سهولت برداشت داده ها و غیرمخرب بودن این روش برای مناطق شهری و مسکونی، در تحقیق حاضر، با استفاده از این روش به بررسی محل های نشست و میزان تراکم خاک زیرسطحی در محل سازه های کارخانه آلومینای ایران درجاجرم واقع در استان خراسان شمالی، پرداخته شده است. پس از بازدید از محل کارخانه و با در نظر گرفتن شواهد مربوط به پدیده نشست مانند ترک خوردگی های روی دیوارها، بادبندهای آسیب دیده و هم چنین نشست زمین در اطراف مخازن حاوی محلول سود، تعداد 27 پروفیل در محل سازه های مختلف این کارخانه طراحی و برداشت داده-های GPR توسط گروه ژئوفیزیک دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود با استفاده از دستگاه GPR مدل Noggin Smart با آنتن پوششی 250 مگاهرتز ساخت شرکت کانادایی Sensors and Software انجام شد. سپس پردازش داده ها با استفاده از نرم افزار Ekko Project و با اعمال پردازش های لازم صورت گرفت. بررسی محل نشست و ناهمگنی های احتمالی لایه های زمین در زیر پی بتنی به کار رفته تا حداکثر عمق ممکن و برآورد تراکم خاک و در نهایت به تصویر کشیدن این ناهمگنی ها توسط روش GPR از جمله اهداف اصلی در این پایان نامه است که با توجه به نتایج به دست آمده از مقاطع پردازش یافته ی GPR این پروفیل ها می توان گفت که روش GPR از قابلیت بالایی در آشکارسازی محل های مستعد نشست برخوردار است و موقعیت محل های نشست با این روش با دقت بالایی قابل تشخیص و شناسایی است. همچنین بررسی و آشکارسازی کلیه ی بی هنجاری های موجود در محدوده ی پروفیل های برداشت شده در کارخانه، به ویژه صفحات فلزی، کانال ها و دیگر اهداف فلزی زیرزمینی در محل برداشت با موفقیت انجام شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نشست #تراکم خاک #رادار نفوذی به زمین #قدرت تفکیک #جاجرم

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)