پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
مریم تنها [پدیدآور اصلی]، محمد کنشلو[استاد راهنما]، سید ضیاء الدین شفائی (استاد مدعو)[استاد راهنما]
چکیده: کانسار را می‌توان به صورت مجموعه‌ای از جوامع، با رفتارهایی متفاوت در کیفیت ماده معدنی و فرآوری در نظر گرفت. یکسانی عیار به تنهایی به معنای رفتار یکسان در حین فرآوری بین ماده معدنی استخراج شده از 2 کلاس متفاوت نمی‌باشد. لذا تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی تولید مبتنی بر عیار با نتیجه مقبول روبرو نخواهد شد. عدم در اختیار داشتن یک مدل تیپولوژیک روشن از کلاس‌های موجود در کانسار سبب اختلاط نامناسب، از دست رفتن ماده معدنی به دلیل روش اختصاصی نشده فرآوری، پایین آمدن راندمان کارخانه فرآوری و تولید معدن و عدم مدیریت و بهینه‌سازی تولید و در نتیجه وارد آمدن خسارات مالی و وارد آمدن صدمه به تجهیزات می‌شود. در اختیار داشتن این اطلاعات برای تعیین وضعیت هر بلوک ماده معدنی ضروری است. اطلاع از کلاس هر بلوک در مدل بلوکی کانسار لازمه یک طراحی صحیح استخراجی و تولیدی که برآورنده نیازهای کارخانه فرآوری باشد است. مشکل اصلی واحد فلوتاسیون معدن اسفوردی، عدم ثبات خوراک معدن و نوسانات خوراک به دلیل مشخص نبودن افق معدنی مربوط به ورودی است. شبیه‌سازی رخساره‌ای روشی است که با شبیه‌سازی رفتار هر رخساره به رفع مشکل پرداخته است. از طرفی یکی از حساس‌ترین و همچنین تأثیرگذارترین مراحل در شبیه‌سازی رخساره‌ای نحوه‌ی تعیین تماس لایه‌ها و یا به بیان دیگر نقشه تماس آنها می‌باشد. روش‌های معمول شبیه‌سازی عددی اغلب در درک زمین‌شناسی و تطابق با واقعیت محدودیت‌هایی دارند. دلیل عمده‌ی مسئله این است که نمی‌توان در این روش‌ها شرایط توپولوژیک و به عبارتی نحوه‌ی قرار گیری لایه‌ها نسبت به هم و خصوصیات ساختارهای یاد شده را اعمال کرد. هدف این پژوهش بیشتر معرفی یکی از روش‌های شبیه‌سازی پارامترهای کیفی (همچون رخساره‌های ماده معدنی) بود که به زمین‌شناسان اکتشافی امکان می‌دهد مشاهدات و اطلاعات پراکنده از اقسام عملیات اکتشافی را با یکدیگر تلفیق و در شبیه‌سازی منظور نمایند. منطقه فسفات اسفوردی از لحاظ چینه‌شناسی منطقه‌ای پیچیده محسوب می‌شود و به سختی می‌توان در آن توالی تشخیص داد. این پیچیدگی علاوه بر اینکه نتیجه فعالیت‌های کانی‌زایی پیچیده بوده‌است، نتیجه شکستگی‌ها و گسل خوردگی‌های فراوان منطقه است. روش‌های شبیه‌سازی پارامترهای کیفی، برای مثال شبیه‌سازی شاخص متوالی، قادر به مدل کردن چنین ارتباطات پیچیده‌ای بین رخساره‌ها نیستند. همچنین روش‌های شبیه‌سازی تک گوسی نیز در شرایط رسوبی با زمین‌ساخت ساده استفاده می‌شوند؛ اما با تعمیم این روش‌ها به حالت چندگوسی این امر برای حالات پیچیده نیز ممکن شد. این روش به خوبی پیچیدگی‌ ارتباطات بین رخساره‌ها را مدل کرده است و در مقایسه با نتایج شبیه‌سازی شاخص متوالی که از معمول‌ترین روش‌های شبیه‌سازی متغیرهای کیفی است، می‌توان این روش را یک روش قدرتمند معرفی کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شبیه سازی فضایی #کلاسه بندی ماده معدنی #معدن فسفات اسفوردی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)