پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
علی شریفی [پدیدآور اصلی]، احمد رمضان زاده[استاد راهنما]، بهزاد تخم چی[استاد مشاور]، مجتبی حیدری[استاد مشاور]
چکیده: چکیده: داشتن اطلاعات صحیح از تنش های زمین، به‌ویژه تنش کمینه افقی، بسیار لازم و ضروری است. با در اختیار داشتن این اطلاعات می‌توان مشکلات حفاری را پیش‌بینی کرد و روش های مناسبی برای کنترل فوران، تکمیل چاه، بهره برداری بهینه، تزریق و... ارائه نمود. درک درست از اطلاعات میدان تنش چاه باعث تأثیر شگرفی در تصمیم های گرفته شده در تمامی مراحل توسعه مخزن، از طراحی چاه تا مرحله آخر ازدیاد برداشت می‌شود؛ عامل اصلی در مدل‌سازی تنش و ارزیابی یکپارچگی حفره، مقدار عددی تنش کمینه افقی است. نداشتن اطلاعات کافی راجع به شرایط زمین به‌خصوص تنش ها علاوه بر اینکه مدل‌سازی را دچار مشکل کرده و دقت آن را پایین می-آورد فرصت به‌دست‌آوردن اطلاعات بسیار مفید و مؤثری از مخزن را نیز از ما می گیرد. یکی از مهم‌ترین جنبه های مطالعات ژئو مکانیک تأثیر شناخت تنش های زمین است. که این امر باعث تأثیر شگرفی در تصمیم های گرفته شده در تمامی مراحل توسعه مخزن، از طراحی چاه تا مرحله آخر ازدیاد برداشت می شود. روش های زیادی برای اندازه گیری تنش کمینه افقی وجود دارد که عبارت‌اند از: آزمایش‌های شکست هیدرولیکی کوچک‌مقیاس، حسگرهای فشاری درون‌چاهی، آزمایش نشت و آزمایش نشت گسترده. آزمایش های نشت برای تمامی کفشک های جداری لازم است. این تحقیق به‌صورت صنعتی با مشارکت مناطق نفت‌خیز جنوب انجام شد. هدف پی بردن به علت شکست نرسیدن سازند حین عملیات آزمایش نشت در چاه 96 میدان منصوری بود. در این تحقیق ابتدا با استفاده از داده‌های پتروفیزیکی چاه موردنظر، مدل ژئومکانیکی یک‌بعدی از سازند دربرگیرنده چاه با استفاده از نرم افزار ژئولاگ ساخته شد. در این مرحله ویژگی‌های ژئومکانیکی سازند تخمین زده شدند و سپس با استفاده از داده‌های ورودی و با توجه به شرایط محیطی چاه، مدل عددی آزمایش نشت (LOT) به صورت سه بعدی توسط نرم افزار ABAQUS ساخته شد و به بررسی علت نشکستن سازند پرداخته شد. در ادامه تحلیل حساسیت و مطالعه پارامتری برای بررسی اثر پارامترهای مختلف بر شکست سازند و نتیجه آزمایش آورده شده‌است. نتایج نشان می‌دهند که مدول الاستیسیته، نسبت پواسون، نفوذ پذیری و تخلخل بر شکست سازند در این آزمایش بی‌تاثیر بوده و پارامترهای دیگر از جمله، چسبندگی، زاویه اصطکاک داخلی، فشار منفذی، مقاومت فشاری تک محوره و تنش‌های اصلی حداقل و حداکثر بر نتایج آزمایش تاثیر می‌گذارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: آزمایش نشت #مدل‌سازی ژئومکانیکی #مدل‌سازی سه بعدی آزمایش نشت #نرم افزار ژئولاگ #نرم افزار آباکوس #کرنش پلاستیک
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)