پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
رحمان مرادی [پدیدآور اصلی]، سید میثم سید برزگر[استاد راهنما]، محمد یزدانی اسرمی[استاد مشاور]
چکیده: چکیده با گسترش شبکه برق‌رسانی، احتمال وقوع خطا و عدم دسترسی به شبکه بیشتر می گردد. به‌کارگیری تجهیزات جدید با شرایط بهره برداری متفاوت موجب می شود روند بررسی شبکه در ارسال انرژی الکتریکی با کیفیت مطلوب به‌عنوان یک چالش جدی مطرح باشد. از این رو ورود به مبحث قابلیت اطمینان در راستای پاسخ به چالش هایی از این‌ دست حائز اهمیت است. خطوط انتقال به‌عنوان عامل اصلی انتقال انرژی الکتریکی معرفی می شوند که عملکرد مطلوب آن‌ها از نقطه نظر ظرفیت انتقال توان الکتریکی محدود می گردد. استفاده از تکنولوژی ابررسانا بسیاری از نیازهای موجود در ارتباط با محدودیت انتقال انرژی الکتریکی را مرتفع نموده و بسیاری از کشورهای پیشرفته از آن به‌عنوان یک ابزار مفید در انتقال انرژی الکتریکی استفاده می نمایند. با این‌وجود شرایط بهره برداری از این تکنولوژی در کابل ها موجب شده است تا بررسی آن‌ها از دیدگاه قابلیت اطمینان موردتوجه قرار گیرد. با توجه به عملکرد این تجهیزات در دمای کرایوجنیک، سیستم کابل ابررسانا مشتمل بر دو بعد سیستم کابل و سیستم خنک کننده است که ارزیابی قابلیت اطمینان نیاز به بررسی دقیق و شناخت از کارکرد و ارتباط اجزای آن‌ها دارد. در این پایان‌نامه مدل‌سازی قابلیت اطمینان کابل ابررسانا با در نظر گرفتن شرایط سیستم خنک کننده آن با استفاده از روش مارکوف مورد بررسی قرارگرفته است. به‌طورکلی سیستم کابل ابررسانا از چندین قسمت شامل سیستم خنک‌کننده، سیستم ترمینال و کابل ابررسانا نوع YBCO تشکیل شده است که مدل مارکوف برای هر یک از بخش ها ارائه گردیده است. مدل‌سازی قابلیت اطمینان‌بخش خنک کننده در سه مدل مجزا انجام شد و مدل مارکوف گسترده آن استخراج گردید. ترکیب مدل مارکوف برای بخش های مختلف درنهایت در سه طرح اصلی برای بهره برداری از کابل ابررسانا تحلیل و ارزیابی گردید. مدل های مارکوف گسترده 9 حالته برای طرح های اصلی به‌دست‌آمده و نتایج آن ارائه گردیده است. نتایج شبیه سازی نشان داده است که مدل پیشنهادشده شرایط مطلوبی برای ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم کابل ابررسانا را با توجه به سیستم خنک کننده آن فراهم می نماید. نتایج نشان داده است که تمامی این طرح ها قابلیت عملکرد مطلوب را دارا هستند، بااین‌حال سیستم خنک کننده هیبرید علیرغم بهبود شرایط بهره‌برداری منجر به کاهش قابلیت اطمینان سیستم کابل ابررسانا شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: سیستم خنک کننده #قابلیت اطمینان #کابل ابررسانا #مدل مارکوف
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)