پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
بهنام ارثی علمباز [پدیدآور اصلی]، محسن قلعه نوئی[استاد راهنما]، حمید رضامعظمی [استاد مشاور]
چکیده: چکیده در این پایان‌نامه باتوجه‌به وابستگی پارامترهای مدل الکتریکی - حرارتی باتری به وضعیت شارژ و دمای هسته مرکزی باتری مدلی کاملاً غیرخطی توسعه داده می‌شود. برای این منظور در دماهای مختلف تخلیه کامل بار الکتریکی باتری در شرایط کنترل شده انجام و پارامترهای مدل الکتریکی - حرارتی باتری به‌صورت تابعی از وضعیت شارژ و دمای هسته مرکزی باتری استخراج می‌گردد. در نهایت فیلتر کالمن به‌منظور تخمین دقیق‌ وضعیت شارژ و دمای هسته مرکزی باتری، به این مدل اعمال شده و با روش‌های رایج که در آن مدل سیستم دارای پارامترهای ثابت در تمام دماها و وضعیت‌های شارژ است، مقایسه می‌گردد. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که روش پیشنهادی در این پایان‌نامه در دماهای مختلف، عملکردی به‌مراتب بهتر از نظر میانگین و انحراف استاندارد تخمین نسبت به روش های پیشین‌ دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: باتری لیتیوم یونی #شناسایی پارامتر #وضعیت شارژ باتری #دمای هسته مرکزی #فیلتر کالمن توسعه‌یافته
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)