پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
اشکان شفیعی [پدیدآور اصلی]، هادی گرایلو[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‏نامه روشی جدید جهت بهسازی کیفیت تصویر پلاک پیشنهاد شده است. عملیات بهسازی تصویر ممکن است بر اساس روشنایی، وضوح و یا توزیع سطوح خاکستری انجام شود. هنگام تصویربرداری ویژگی‌هایی مانند شدت روشنایی صحنه و قابلیت بازتاب اجسام بر تصویری که به دوربین می‌رسد ، تاثیر گذار است. به‌طور کلی، پیکسل‌های یک تصویر به گونه‌ای مقدار می‌گیرند که متناسب با شدت روشنایی نقطه مربوط در صحنه و قابلیت بازتابش آن نقطه از جسم می‌باشند. بر این اساس خرابی یک تصویر ممکن است ناشی از هریک از مولفه‌های شدت روشنایی و یا قابلیت انعکاسی باشند. سامانه های تصویری هوشمند امروزه به عنوان راه حلی گریز ناپذیر برای مشکلات عدیده ترافیکی و تلفات مالی، جانی و زمانی ارائه‌شده اند. قابلیت شناسایی اتومبیل متخلف و نظارت بر اجرای قانونی آن، امری حیاتی است. یکی از مواردی که در روش های تشخیص تصویر پلاک مد نظر قرار می گیرد، بهسازی تصویر در شرایط روشنایی کم و رفع ابهام است. تاریکی تصویر، سبب بروز مشکلاتی در پردازش تصویر می گردد. از این رو تاکنون تکنیک ها و روش های مختلفی به منظور تشخیص و بهسازی تصویر مورد استفاده قرار گرفته اند. در این پایان نامه، پیش پردازشی برای اصلاح روشنایی پلاک ارائه‌شده است. از روش رتینکس برای اصلاح روشنایی پلاک های فارسی استفاده گردیده و نتایج قابل قبولی حاصل شده است. خروجی این پیش‏پردازش به نرم‏افزار تشخیص پلاک گروه گلبافان و شرکت شهاب داده شده است که موجب بهبود نتایج و بهسازی تصویر گردید. روش پیشنهادی جهت بهسازی تصویر این است که، ابتدا از یک تابع خطای خاص به جای تابع لگاریتمی استفاده ‏کنیم. این تابع شبیه تابع لگاریتمی عمل می‏کند. این تابع یک تابع افزایشی یکنواخت است و شکل آن به سادگی قابل تغییر است. سپس برای بهسازی روشنایی تصویر پلاک، ابتدا باید مکان پلاک و سپس میزان روشنایی پیکسل‌های آن تشخیص داده شود و در نهایت با توجه به تقویت نویز در روش مبتنی بر رتینکس، عملیات حذف نویز با روش و برنامه‌ای ساده انجام می‏پذیرد. تصویر نهایی، تصویری واضح است که علاوه ‌بر این که کیفیت نور نواحی روشن آن حفظ گردیده، به طور قابل توجهی نویز نواحی تاریک آن بهبود یافته است. در پایگاه داده تهیه شده در شرایط روشنایی‏ کم خطای تشخیص نادرست پلاک از 85 درصد به 50 درصد در سامانه گروه گلبافان و در سامانه شرکت شهاب از 82.5 درصد به 47.5 درصد کاهش یافته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بهسازی تصویر #اصلاح روشنایی #رتینکس #بازشناسی پلاک
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)