پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
علیرضا نوریان [پدیدآور اصلی]، حیدر طوسیان شاندیز[استاد راهنما]
چکیده: اهمیت تشخیص و ردیابی اهداف در مأموریت های نظامی و غیرنظامی بر کسی پوشیده نیست. البته اهمیت این بحث در مأموریت های نظامی بیش از مأموریت های غیرنظامی است. چرا که در مأموریت های نظامی، محدودیت های خاصی برای فعالیت سامانه‌ وجود دارد که طراحی و ساخت سامانه‌ی ردیابی و تعیین موقعیت را دشوار می‌کند. به عنوان مثال یکی از محدودیت هایی که می تواند در اجرای صحیح مأموریت سامانه اختلال ایجاد کند از دست رفتن اطلاعات دریافتی از هدف می باشد، که ممکن است آگاهانه یا غیر آگاهانه به سامانه تحمیل شود. به عنوان نمونه ممکن است با انجام عملیات پدافندی هدف و یا با توجه به شرایط خاص محیطی اطلاعات ردیابی هدف از دست برود. در تحقیق حاضر با استفاده از فیلتر کالمن وافزودن تقریب تابع به آن هدفی مورد ردیابی قرار گرفته که در قسمتی از مسیر اطلاعات مورد نیاز برای ردیابی آن از دست رفته و با توجه به اطلاعات گذشته، تخمینی از موقعیت فعلی هدف برای جلوگیری از گمراهی، در اختیار سامانه قرار داده شده است. نتایج نشان می دهد که به کار گیری این روش سامانه را درشرایط عادی درتعقیب هدف قرار داده است .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فیلتر کالمن #ردیابی #تخمین موقعیت #مسیر حرکت #پردازش داده

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)