پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
سعید رهنورد [پدیدآور اصلی]، سید علی حسینی[استاد راهنما]، ایمان آقایان[استاد راهنما]
چکیده: از میدان در بسیاری از کشور‌ها به عنوان وسیله‌ای برای کنترل تقاطع کارایی عملیات ترافیکی استفاد می‌شود. روش‌‌های مختلفی موجود است که در آن‌ها ظرفیت ورودی به عنوان تابعی از گردش جریان وسیله نقلیه و همچنین طرح هندسی میدان تعیین می‌شود. ظرفیت در میدان‌‌ها نشان‌دهنده حداکثر حجم وسایل نقلیه ورودی می‌باشد. هدف از ایجاد میدان‌‌ها افزایش ظرفیت آن‌‌ها و کاهش تأخیر وارد شده به وسایل نقلیه می‌باشد. اثر عابرپیاده بر کاهش ظرفیت ورودی میدان موضوعی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌است، در شرایطی که عوامل مختلف مانند حجم عبوری عابر، جهت ورود عابرپیاده به گذرگاه عابرپیاده، سرعت عبور و . . . . از عوامل تاثیر گذار بر اثر عابرپیاده می‌باشند، تعداد خط ورودی به میدان نیز یکی از عوامل تاثیر گذار بر تاثیر این عامل می‌باشد که در این پژوهش سعی بر بررسی میزان تاثیر آن بر ظرفیت ورودی میدان و مقایسه ورودی میدان‌‌های یک‌خطه و دو‌خطه داریم. در این تحقیق با استفاده از داده‌‌های جمع‌آوری‌شده نظیر حجم ورودی و گردشی، میزان سرعت و شتاب وسایل نقلیه و همچنین نرخ تردد عابران پیاده و سرعت آن‌ها و . . . از چهار میدان با ورودی یک‌خطه و دو‌خطه شهر مشهد و با استفاده از رگرسیون روابطی برای تعیین تاثیر عابرپیاده بر ظرفیت ورودی این میدان‌‌ها و تفاوت این تاثیر در میدان‌های یک‌خطه و دوخطه تعیین گردید. همچنین تاثیر جهت ورود عابران پیاده به میدان بر ظرفیت ورودی و نیز تاثیر تردد عابران پیاده بر روی سرعت وسایل نقلیه نیز مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مشخص شد؛ تاثیر عابرپیاده در ورودی میدان‌‌های دو‌خطه بالاتر از ورودی میدان‌‌های یک‌خطه است. در نتیجه افزایش خط ورودی باعث افزایش تاثیر کاهشی نرخ اشغال عابران پیاده بر ظرفیت ورودی میدان می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#میدان #ظرفیت ورودی #عابرپیاده #نرخ اشغال #رگرسیون
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)