پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
سروش دهکاهی [پدیدآور اصلی]، فرنوش باسلیقه[استاد راهنما]
چکیده: چکیده در عصر حاضر استفاده از تونل ها بسیار فراگیر هستند از جمله تونل های جاده ای و شهری و معدنی یکی از مخاطرات تونل ها انفجار است که میتواند در فضای بسته تونل به دلایل متعددی ایجاد شده و منجر به مرگ و میر وخسارات مالی و غیر مالی بسیاری شود. در نتیجه تضعیف امواج شوک ناشی از انفجار امری ضروری است . بدین منظور در مطالعه حاضر بر کاهش موج شوک با استفاده ازساختار های زیگزاگ تمرکز شده است. هدف از این استراتژی تولید بازتاب‌ ها و انکسار موج شوک با بهره‌گیری از حداقل انسداد در طول تونل بر خلاف رویکرد ایجاد مانع می‌باشد. در این پژوهش به بررسی میزان تضعیف موج شوک از مبدا مرکز یک تونل با دیواره زیگزاگ با 16 حالت زیگزاگ مختلف و همچنین یک حالت بدون زیگزاگ صورت گرفته است. روش های عددی می‌توانند رفتار مواد را با دقت مناسب و به دور از محدودیت‌ های آزمایش‌های تجربی پیش‌ بینی نمایند. از شبیه سازی های عددی مشاهده می‌شود که از میان طرح‌های مختلف ساختار زیگزاگ، بیشینه تضعیف موج شوک، 79.76% در فاصله 19.5 متری از انفجار توسط ساختار زیگزاگی با ارتفاع و قاعده مثلث برابر با 1متر، حاصل خواهد شد. در این طرح زیگزاگ، موج شوک اولیه دستخوش انعکاس و شکست می‌شود که متناوباً از یک طرف به طرف دیگر بازتاب می‌یابد. این بازتاب موج شوک چرخشی و تکراری، به پخش انرژی موج شوک بدون هیچ انسدادی در تونل کمک می‌کند. و مقایسه ای از انواع مقطع عرضی تونل(مقاطع مستطیلی و دایروی و نعل اسبی و D شکل) صورت پذیرفت که تونل با مقطع مستطیلی بیشتر از مقاطع دیگر تضعیف صورت میگیرد و همچنین مقایسه ای از مقاطع عرضی زیگزاگ ها(مقاطع منشوری و Tشکل و مستطیلی و کله قندی ومثلثی و قارچی) صورت گرفت که مقطع مثلثی نسبت به بقیه مقاطع تضعیف بهتری صورت گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: تونل #ساختار دیواره زیگزاگ #تضعیف موج انفجار #مدل سازی عددی, انفجار
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)